Tanec vadžry

19.03.2011 12:19

 

Zvuk a pohyb jsou v nauce dzogčhenu velmi důležité, protože jsou prostředkem k integraci jedince do stavu kontemplace.

Tanec vadžry je zejména prostředek k harmonizaci energie každého jednotlivce. Jestliže někdo hlouběji porozumí významu Tance, pak se pro něj Tanec stává metodou pro integraci tří existencí těla, řeči a mysli do poznání stavu kontemplace. Tato integrace je jedním z nejdůležitějších cílů praktikujícího nauky dzogčhen.

Tanec se praktikuje na mandale, která reprezentuje soulad mezi vnitřní dimenzí jedince a vnější dimenzí světa.