TGM o demokracii

14.06.2015 11:51

 

„Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemá a nemusí ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém. A naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Opakuji a zdůrazňuji – demokracie není jen státní a administrační forma, nýbrž názor na život a na svět.“ Tomáš G. Masaryk