Thaye Dorje, Jeho Svatost 17. Gyalwa Karmapa, sdílí následující poselství po nedávných událostech na Ukrajině.

15.04.2022 10:41

 

Drazí přátelé Dharmy,

Sleduji zprávy ze světa tak zblízka, jak jen to šlo, a každá aktualizace mi způsobila velké obavy a smutek. Možná jsem jedním z mnoha lidí, kteří mají pocit, že tato pandemie je pro svět již dost starostí a že mezi mnoha válkami, které řádí od vypuknutí pandemie, je současná situace na Ukrajině obzvláště znepokojující.

Co můžeme jako praktičtí lékaři dělat? Snažíme se jako občané světa takovou situaci zastavit? Máme schopnost to odvrátit, zabránit tomu? Nebo necháme věci běžet podle svého? Obávám se, že na tyto otázky neexistují jednoduché odpovědi.

Jako praktičtí lékaři, kteří jsou spojeni s rodinnými příslušníky a přáteli – mladými i starými, zdravými, nemocnými nebo umírajícími – můžeme cítit potřebu být pro ně silní, převzít za ně odpovědnost.

Takže to znamená, že se musíme nutit vyzařovat sílu a odvahu tím, že popíráme vlastní boj proti strachu? Ne nutně, cítím.

Samozřejmě, být tu pro ně a uklidnit jejich srdce je naše praxe. Ale co to znamená, je přijmout, že život se vždy mění a vždy bude.

V tomto smyslu možná nemusíme předstírat, že jsme silní. Přijetím toho, že život se stále mění nebo je trvalý, můžeme nechat strach plynout pryč, stejně jako nechat sami sebe vydechnout, aniž bychom se báli, jestli se nám potom podaří znovu nadechnout. Tato praxe by mohla našim rodinám a přátelům – mladým i starým, zdravým, nemocným nebo umírajícím – přenášet dojem síly a odvahy, kterou chtějí zažít a od nás hledat.

Toto přijetí pomíjivosti může evidentně vycházet z jakékoli formální praxe, do které jsme možná byli investováni od té doby, co si jen pamatujeme.

V absolutních hodnotách je otázka, proč se život stále mění, na kterou nemůžeme najít odpověď. Ani Buddhové nenašli odpověď na tuto otázku. Takže pokud máte pocit, že nevíte, proč se to všechno děje, buďte naprosto svobodně a sebejistě a řekněte „Nevím“. Proč bychom měli, nebo proč bych měl? Tohle já, nebo se to nikdy nedozvím.

Přesto na konvenční úrovni nebo v zájmu komunikace poskytuje všechny odpovědi Dharma, kterou Buddhové sdíleli tím, že „otočili volant Dharmy“. Takže pokud máte pocit, že lidé hledají odpovědi a fakta, tak abyste zabránili zneužití kauzality házením viny, začněte přečtením Klenotu Ornament Osvobození a větších sutr.

Věřím vůdcům světa, že dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránili hrozným následkům. Ale musíme se smířit s tím, že jsou to přece lidé. A to znamená, že jsou zatíženi rozhodnutími a volbami, i když si volit nechtějí. „Být či nebýt“. Všechna rozhodnutí, která musí udělat, jsou založena na dědictví prosperity i chudoby. Neexistuje způsob, jak obejít, když si člověk vybere, takže samotná povaha volby je pozitivní i negativní.

A tato iluze volby je to, čím jsme hypnotizováni. Cvičení Buddhy Dharmy znamená nechat jít volbu a rozhodnutí. Znamená to, že rozhodujeme jen kvůli těm, kteří jsou stále pod kouzlem hypnotismu.

Všech šest říší je pod touto hypnotismem volby, a proto je o důvod více recitovat šest slabik Chenrezigu, soucitného aspektu všech Buddhů: Om Ma Ni Pad Me Hung.

S modlitbami

Thaye Dorje, Jeho Svatost 17. Gyalwa Karmapa