Tradiční hodnoty v buddhismu jsou nemateriální

09.08.2015 23:49

Tradiční hodnoty v buddhismu jsou nemateriální, například soucit, nenásilí a štědrost. Musíme se tedy vzdát materiálního bohatství, abychom byli dobrým člověkem? Vůbec ne. Materiální bohatství samo o sobě není negativní věc. Jak Thaje Dordže, Jeho Svatost 17. Gjalwa Karmapa, učí:

„Vnější bohatství, to znamená materiální bohatství, může být užitečným prostředkem, pokud se používá vhodným způsobem.“

Když budeme investovat do vnitřního bohatství, budeme přirozeně své vnější bohatství používat tím nejužitečnějším způsobem. Pro začátek si musíme uvědomit důležitost hodnot.

„Je nesmírně důležité podporovat nemateriální hodnoty, které nám pomohou rozvíjet vyrovnané a užitečné lidské bytosti, které využijí své materiální bohatství k největšímu prospěchu všech lidí.“

Pěstování nemateriálních hodnot nás vede k vnitřnímu stavu míru a štěstí.

Karmapa, jako jedna z vůdčích osobností podporujících nemateriální hodnoty, se účastnil Mezinárodního dne míru a Mezinárodního dne štěstí vyhlašovaných Organizací spojených národů.

Prostřednictvím blogu na webu Huffington Post, iniciativy Bohatství Evropy (Wealth of Europe) a příspěvků na sociálních sítích, se Karmapa zapojuje do probíhajících celosvětových konverzací o důležitosti hodnot. Říká:

„Když podporujeme rozvoj nemateriálních hodnot, jak to bylo zdůrazněno v iniciativě Bohatství Evropy, můžeme jasně vidět, jak mohou hodnoty jako nenásilí, soucit, důstojnost, komunita a rodina pomáhat vytvářet pro nás pro všechny vyrovnanější a užitečnější budoucnost.“