Tři přehrady

12.04.2014 08:44
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Huang pokládal žákům tři otázky, podle kterých poznal hloubku jejich pochopení.

Dnes jsou známé pod názvem Tři přehrady. K nim jsou připojeny vzorové odpovědi - jenže ani ty neprozradí tajemství tomu, kdo neví, o co jde.Otázka: Každý se někde narodil. Kde jsi se narodil ty?

Odpověď: Dnes časně ráno jsem jedl trochu rýže. Teď mám zase hlad.Otázka: Jak je má ruka jako Buddhova ruka?

Odpověď: Hrát na loutnu při měsíci.Otázka: Jak je má noha jako oslí noha?

Odpověď: Když stojí bílá volavka na sněhu, má jinou barvu.