Trinlay Tulku Rinpočhe

11.05.2014 09:02

Trinlay Tulku Rinpočhe se narodil ve Švýcarsku v roce 1975 francouzsko-americkým rodičům. Ve věku třinácti měsíců byl 16. Karmapou a Kalu Rinpočhem rozpoznán jako reinkarnace významného buddhistického učitele. Následující rok započal Rinpočhe tradiční výcvik tulku pod vedením Kalu Rinpočheho v Indii. Během svého duchovního studia získal Trinlay Rinpočhe mnoho transmisí a buddhistických instrukcí od vysoce kvalifikovaných učitelů.

Trinlay Rinpočhe pokračoval ve svých buddhistických studiích v Evropě a souběžně se věnoval běžnému západnímu vzdělání. Ve studiích mimo jiné pokračoval na pařížské Sorbonně, na Škole orientálních jazyků a v KIBI. Trinlay Rinpočhe, mluvící plynně anglicky, francouzsky a tibetsky, je charizmatickým mluvčím, který učí v buddhistických centrech a na univerzitách po celém světě.