Trůnové

17.09.2011 08:47

Trůnové jsou “ kola s mnoha očima“ Merkaby, posvátného vozu kroužícího kolem Božího trůnu společně s cherubíny. Vyjadřují víru v sílu a slávu Boha a dlí prý ve čtvrtém nebi. Vládnoucími princi jsou Cafkiel a Orifiel.

Trůnové jsou přiděleni jednotlivým planetám, takže většina planetárních andělů, které zde najdete, patří do kategorie trůnů. Trůnové vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energie. Trůnové nesou jméno "ti, s mnoha očima" - jsou něco jako soukromí průzkumníci ve službách božství a také učitelé pokory. Jejich jméno - trůnové - vychází z myšlenky, že veškerá božská moc spočívá na jejich pevných ramenou. Velkou důležitost má pro ně spravedlnost a její šíření. Svým světlem prosvítí každou nespravedlnost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii. Znovu tu máme otázku, kdo komu vládne. Trůnové se velmi zajímají o lidskou činnost, i když energii vám asi spíše pošlou prostřednictvím vašeho anděla strážného, než aby s vámi jednali přímo.

Při magické práci se na trůny obracejte v případě, že budete chtít uhladit vztahy ve skupinách i mezi jedinci. Potřebujete-li stabilitu, obraťte se na trůny. Zavolejte je v jakékoliv záležitosti, která se týká planet nebo planetárních energií. Pro kontakt s trůny zapalte bílou svíčku pro božství a zelenou pro trůny.