Tuchoraz

20.08.2011 15:07

 

 

Tvrz Tuchoraz se pyšní svou věží. Vypravuje se, že ve sklepení pod touto věží přebývají dva duchové. Dvě Bílé paní.

Bílé paní se zjevují za úplňku, kdy je noc prozářena měsíčním světlem, a obcházejí kolem míst, kde před mnoha a mnoha věky stávala tvrz a zpívají nábožné písně. Tyto dvě postavy, zahalené v dlouhých bělostných šatech sahajících až k zemi, jsou téměř průsvitné za záře měsíce a třepotají se ve větru.

Poprvé se na Tuchorazi objevily za časů švédských válek. Tenkrát zde již byli Švédové a když se jim Bílé paní zjevily, tuze se polekali. Bylo to zrovna o půlnoci mezi Zeleným čtvrtkem a Velkým pátkem a snad proto se vojáci tak vystrašili. O Velikonocích se přece dějí pozoruhodné věci, otvírají se brány k pokladům, a tak vojsko nevědělo, zdali to není nějaké špatné znamení.

Bílé paní ve věži možná opravdu poklad hlídaly. O mnoho, přemnoho let později prý přijel k věži za temné noci kočár.

Vystoupili z něj dva podivní muži, vyšli až k samému vrcholu věže a tam z výklenku pod trámy vyndali truhlici. Rychle ji snesli dolů, naložili do kočáru a odjeli.

Nikdo nikdy však již truhlici nenašel. Tajemstvím zůstalo, kdo ti dva neznámí muži byli. Snad lupiči, snad čerti, kdo ví.

Vypráví se, že v truhlici bylo samé zlato a drahé kamení. To vše bývalo součástí pokladu Smiřických pánů. Snad ještě dnes Bílé paní pečlivě střeží zbylou část rodového bohatství Smiřických tak, aby ho již nikdo nenašel.