Turínské plátno

01.07.2017 00:19

 

Vzácný nález
 

   V Edesse (dnes je to turecké město Urfa) se objevují první zprávy o Kristově pohřebním plátně v letech 527-565. Roku 525 Edessu zničila povodeň. Když dal císař Justinián I. město znovu postavit, v jedné zdi se našel zazděný Kristův obraz, který byl označen jako archeiropoieton, což doslova znamená "ne rukou zhotovený". Podle tohoto obrazu byly namalovány obrazy Kristovy tváře, které jednoznačně nesou všechny charakteristické znaky Turínského plátna. (Dnes máme zachovanou ikonu z kláštera sv. Kateřiny na Sinaji ze 6. stol.) Gino Zaninotto z Říma objevil dokument z 10. století. Tento spis - Codex Vossianus Latinus Q 69 - mluví o zprávě ze Sýrie z 8. století, podle níž Ježíš zanechal otisk celého svého těla na plátně, které je uchováváno v kostele v Edesse.
   Když se Edessa r. 943 ocitla v rukou Arabů, Edessané jim věnovali plátno z vděčnosti, že město nezničili. Arabové si Kristova plátna vážili, od nich dostalo název mandylion. Pod tímto názvem se dostalo do Cařihradu, kde bylo 15.8.944 intronizováno slavnostní bohoslužbou v chrámu Hagia Sofia. Zprávy z 11. a 12. století mluví o přechovávání mandylionu v kapli císařského paláce v Cařihradě.
   V letech 1203-1204, během čtvrté křižácké výpravy, když byl Cařihrad vypleněn, se stopa po mandylione ztrácí.
   Šlechtic Geoffrey de Charny r. 1353 ukázal v městečku Lirey nedaleko Paříže místním církevním hodnostářům Plátno, které je dnes vystavené v Turíně. Odmítl jim prozradit, jak se k němu dostalo.
   Relikvie se dostala do Chambery, kde ji r. 1532 poškodil požár. Přitom na část Plátna steklo roztavené stříbro z truhlice. V r. 1578 Plátno přemístili do Turína.   Řez plátna

   Obraz je dobře viditelný asi z pěti metrů. Ze vzdálenosti menší než 1 m se už nedá rozlišit od pozadí - rozplývá se.
   Plátno je velké 4,36 x 1,1 m. Je utkané ze lnu s nepatrnou příměsí bavlny. Tento způsob tkaní byl na přelomu letopočtu v Malé Asii rozšířený.
   První vědecký výzkum plátna se uskutečnil 9.-13.10.1978. Projektu se zúčastnilo 40 vědců z USA a Itálie. Byli to většinou protestanté, tři židé, šest agnostiků a čtyři katolíci.
   Výsledky výzkumu obsahují tisíce fotografií, asi tisíc chemických testů, vzorků, počítačovou multispektrální analýzu, rentgenovou fluorescenci, termografii, mikrodenzitometrii, laserovou spektrografii a další.
   Znalecké posudky tvrdí, že jde o tělo dospělého muže s bradou, vousy a vlasy sahajícími až po ramena, vysokého 175-180 cm, vážícího 75-81 kg, s dobře vyvinutým svalstvem. Jeho věk odhadují autoři posudků na 35-40 roků.

   Smrt nastala několik hodin před uložením mrtvého do plátna. Tělo bylo položeno podélně na jednu polovinu plátna a druhá polovina byla na něj přeložena přes hlavu. S plátnem bylo tělo v kontaktu několik hodin, ale ne víc než tři dny. (Na obou stranách těla je totiž vidět stopy drobných kapiček posmrtného séra, které vychází z pórů, ale nejsou vidět žádné příznaky rozkladu.) Tělo bylo ztuhlé, s hrudníkem extrémně vypnutým na nadýchnutí, se zdviženým nadbřiškem a vpadlým podbřiškem, což je typické pro zavěšení za ruce. K tomu je možné přidat charakteristické rány na zápěstích a stopy stružek po stékání krve z rozepjatých ramen ve směru gravitace. Poloha chodidel a rány na nich svědčí o tom, že nohy byly přibité jedním hřebem, a to s levou nohou přeloženou přes pravou. Rány způsobené ukřižováním vedou skrz zápěstí. (Celá křesťanská tradice, jak ji známe z uměleckých děl, až na některé výjimky, totiž svědčí o tom, že Ježíš Kristus byl přibitý skrz dlaně.) Z toho je vidět, jak se od časů Konstantina (4. stol.), kdy byl trest ukřižování zakázán, zapomnělo na podstatné znaky tohoto způsobu popravy.
   Přesný počet ran po bičování se nedá určit, neboť některé splývají a některé jsou nezřetelné. Může jich být 80 až 120. Na pravé straně mezi pátým a šestým žebrem je stopa po oválném otvoru velkém 4,4 x 1,1 cm. Byl zřejmě způsoben kopím. (Některé dodnes zachované části římské výzbroje - tzv. lancea - mají průřez stejné velikosti). Všichni lékaři, kteří plátno zkoumali, se shodují na tom, že jde o posmrtnou ránu soudě podle relativně malého množství krve, jejího tmavějšího zabarvení, větší viskozity a velkého množství posmrtného séra.

 

TURÍNSKÉ PLÁTNO
fotografie plátna - výška 75 cm fotografie plátna - výška 75 cm
negativ Plátna pozitiv Plátna
fotografie Turínského plátna zhotovil
v roce 1931 fotograf Giuseppe Enrie