Tvrzení, že určitý kněz má stigmata

04.03.2017 00:09

 

V posledních letech se objevuje nový fenomén: tvrzení, že určitý kněz má stigmata, mystické Kristovy rány. To je zajímavé, protože zatímco bylo oznámeno mnoho fenoménů stigmat během staletí (a tucet v právě minulých několika letech), je to neobvyklé, aby kněz snášel tento div. Opravdu, vidíme odhadem nejméně 321 důležitějších stigmatizovaných od časů sv. Františka do dvacátého století, a dokud se neobjevil na scéně svatý Padre Pio z Itálie, vládlo přesvědčení, že není znám žádný stigmatizovaný kněz - nebo alespoň tak se to běžně říkalo. Věříme, že jich v průběhu historie bylo mnohem víc, asi stejně tolik, jako dnes. Jedním z nich je James Bruse od sv. Františka Saleského z farnosti Kilmanrock ve Virginii, asi 60 mil severovýchodně od Richmondu.
   Ty úkazy u něho začaly před deseti lety v týdnu kolem 28. listopadu 1991, kdy vytryskly z očí sochy v domě jeho rodičů vodní kapky. Byla to socha Panny Marie Milostné. Brzy začaly plakat desítky dalších soch po dobu, kdy byl kněz nablízku, a viděly to tisíce lidí. Zajímavé je, že to bylo v diecézi, kde je i akademie FBI, námořní základna a Pentagon. Začalo to v rozhodujícím bodě jeho života,  když se P. Bruse, mladý kněz, začal ptát, jestli se vůbec měl stát duchovním.
Den po Vánocích roku 1991 si P. Bruse začal naříkat na ostré bolesti ve svých zápěstích a zanedlouho se objevila krev, která začala prosakovat z neporušené kůže na jeho zápěstích, nohách a z pravého boku.
   Úkazy, které zahrnovaly sochy, způsobovaly, že nejenom plakaly, ale měnily barvy - s následnými uzdraveními, a ovocem církve, konverzemi. "Jsou zde duchovní a fyzická uzdravení," říká P. Bruse. "Pak tu jsou lidé vracející se do církve. Jestliže toto je to, co Pán chtěl, pak to On dostává."
   Otec Bruse se naprosto přesně podrobil svým představeným a během vyvrcholení úkazů byl pod přísnou kontrolou biskupa. V jednom okamžiku plakala socha právě i v biskupově kanceláři. Tam byla nejméně v jednom případě potvrzena bilokace související s P. Brusem (často něco vymáhal na Páteru Piovi) a jiné neobvyklé úkazy. On k těmto věcem přistupuje s pokorným smýšlením, skromně a s obezřetným chováním.
   Je nyní farářem a má na starosti dva kostely, a tak jeho energie byla ve velké míře rozptýlena, ale pocit - dojem, že mluvíme se svatým člověkem - je tu stále. Bydlí blízko Chesapeake Bay a říká, že nejnovější úkaz se týká růžence, který mění barvu, jak se dozvídáme o Medjugorje.
   Jak bylo řečeno, je mnoho přísežných svědků a svědkyň, kteří stigmata potvrzují. Jsou jich tucty v samotné Severní Americe. Viděli jsme je sami. Byli jsme přítomní i u jednoho údajného mystika, jemuž se začala objevovat krev na čele. Ale proč to nyní zakoušejí kněží? Je to něco, co zasluhuje pozornost dnes a v minulosti to bylo udržováno biskupy v tajnosti? - Opravdu, biskup P. Brusovi uložil ponechat si ono nízké smýšlení; však tak mnoho lidí zakusilo úkazy, které dokonce zůstaly skryté.
   Uzdravování zahrnuje např. děvče, které bylo uzdraveno z částečné slepoty a z nádoru.

    Co to znamená? 
   "Nic se neděje samo a náhodou," věří Otec Bruse. "Pán, který je stále činný, nás informuje, že Je zde a že Je skutečný." Pokud jde o naši dobu a zvláště o to, co se stalo v poslední době v New York a Pentagonu: "Vidím, že se nic neděje samo od sebe. Myslím, že hlavní je nechat se probudit, to potom znamená jít dál, a domnívám se, že vše má, jak pozoruji - podivnou teplotu, polární točny, zemětřesení - je jich hodně a pokračují, a myslím, že bychom měli být všichni připravení. Já to tak doopravdy dělám. Máme se mnohem častěji obracet ke kostelu a ke zpovědi. Myslím, že to vše je nápadné už několik let nazpět. Myslím, že jsme nyní v odlišném období."
   Jakékoli pochyby, které měl o Bohu nebo kněžství, jsou pryč. "Nemusíme se znepokojovat tím, co je po smrti," řekl. "My to víme. Je to totální láska. Kristus je ten, jehož skutečná moc stojí za všemi těmito fenomény. Kristus nás připravuje pro království Boží tak, jak se říká: "Buď připravený", ale volá to na nás již nyní. Je to něco podobného, jako když Kristus říká "Vstávejte!" Rozpohybujme svou duši. Věřím, že je to budování něčeho velikého."