Učenec

06.04.2014 08:53
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Slavný učitel Védanty podnikl cestu po severní Indii, kde ohromoval publikum svým nadáním. Měl zázračnou paměť a jeho odpovědi na otázky posluchačů vždy překvapily novým podáním.

Žák jednoho místního učitele přišel z jedné takové přednášky, která na něj udělala velký dojem. Ptal se svého učitele:

"Je opravdu tak dobrý, jak se zdá? Kolik toho vlastně o té Védantě doopravdy ví?

"Nesmirně mnoho," odpověděl učitel, "vlastně cokoliv. A to je také všechno."