Umělá inteligence od Google vyvinula svoji AI. Překonala všechny lidmi navržené

17.12.2018 00:09

 

Počítačový algoritmus, který má na svědomí projekt AutoML, je přesnější a efektivnější než ty nejlepší, které kdy člověk vyvinul.

V květnu tohoto roku výzkumníci společnosti Google Brain oznámili vytvoření AutoML, umělé inteligence, která by byla schopna vytvářet vlastní AI. Nedávno proběhlo představení, které si kladlo za výzvu právě splnění vytyčeného cíle s tím rozdílem, aby překonala všechny své lidské protějšky, respektive jakoukoliv umělou inteligenci navrženou lidmi.

AutoML k vyvinutí vlastní dceřinné umělé inteligence používá techniku posilování v samovzdělávání, jako je tomu u neuronových sítí. Během vývoje, AutoML vyhodnotil výkon NASNetu a dále využíval tyto informace ke zlepšení algoritmu opakováním celého procesu tisíckrát.

Pro toto konkrétní dceřinné AI, které vědci nazvali NASNet, bylo úkolem rozpoznávání objektů - lidí, automobilů, semaforů, kabelů, batohů atd. - ve videu v reálném čase.

Při testování na klasifikaci obrázků ImageNet a datových sadách detekce objektů COCO, které vědci Google nazývají "dvěma nejuznávanějšími rozsáhlými množinami akademických dat v oblasti počítačového vidění", NASNet překonala všechny ostatní systémy počítačového vidění.

Strojové učení je to, co dává mnoha systémům AI jejich schopnost provádět konkrétní úkoly. Přestože koncept je poměrně jednoduchý - algoritmus se učí tím, že se živí množstvím dat - proces vyžaduje obrovské množství času a úsilí.

Tímto způsobem, který demonstroval projekt AutoML, by mohlo v budoucnu dojít k revoluci na poli umělé inteligence. Přivedla by kýženou automatizaci celého procesu, kdy si umělá inteligence dokáže s každým novým úkolem poradit vytvořením vlastní dceřinné AI živící se separátním množstvím dat, a to bez zásahu člověka a s precizními výsledky.

Pokud jde o NASNet, jsou vyhledávány přesné a efektivní algoritmy počítačového vidění kvůli počtu potenciálních aplikací. Mohly by být použity k vytváření sofistikovaných robotů poháněných systémem AI nebo pro pomoc lidem se zrakovým postižením, aby znovu získali zrak, jak navrhoval jeden z výzkumníků. Mohly by také pomoci konstruktérovi zlepšit technologii vlastního řízení vozidel. Čím rychlejší autonomní vozidlo rozpozná objekty v jeho cestě, tím rychleji na ně reaguje, čímž zvyšuje bezpečnost samořídících vozidel.

Ačkoli jsou aplikace pro NASNet a AutoML dostatečné, vytváření vlastní dceřinné AI vyvolává obavy. Co až AutoML bude vytvářet systémy tak rychle, že společnost nedokáže udržet krok? Není příliš těžké zjistit, jak by mohla být NASNet v blízké budoucnosti použita v automatizovaných sledovacích systémech, a to dříve než by byla zavedena regulace takových systémů.

Amazon, Facebook, Apple a několik dalších společností jsou členy Partnerství pro AI prospěšné společnosti, organizace zaměřené na zodpovědný rozvoj umělé inteligence. Ústav elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEE) navrhl etické standardy pro AI. DeepMind, výzkumná společnost vlastněná mateřskou společností Google Alphabet, nedávno oznámila vytvoření skupiny zaměřené na morální a etické důsledky AI.

Různé vlády také pracují na předpisech, které zabraňují používání AI pro nebezpečné účely, jako jsou autonomní zbraně. Na druhou stranu, zneužít se dá vše.