Umma

14.06.2014 13:08

Umma je jako ideální společnost věřících muslimů ustanovena ve stvořitelském plánu Božím. Pozemské společenství všech věřících se snaží přiblížit tomuto ideálnímu obrazu tím, že poslouchá Bohem dané zákony. Jeho nejdůležitějším předpokladem je víra v Boha a jeho proroka Muhammada, jemuž byly zjeveny Boží zákony. Muhammad byl první, kdo tuto pozemskou obec vedl. Věřícímu, který žije podle zákonů, se slibuje blažený život na onom světě. V pravé ummě není žádné klerikální uspořádání, strážci ortopraxe jsou jen učenci (viz ulemové) a státní moc.