Útočiště a bódhičitta

08.06.2014 12:13
sang gje čhö dang cchog kji čhog nam la
U Buddhy, dharmy a nejvyššího shromáždění
 
džang čhub bar du dag ni kjab su čhi
přijímám útočiště až do plného osvícení.
 
dag gi džin sog gji pe sö nam kji
Zásluhou štědrosti a dalších páramit
 
dro la phen čhir sang gje drub par šog
ať dosáhnu buddhovství pro dobro všech bytostí.