V noci z 13. na 14. dubna 1950 došlo k násilnému obsazení klášterů po celém Československu

25.04.2020 19:03

 

V noci z 13. na 14. dubna 1950 došlo k násilnému obsazení klášterů po celém Československu. Tato násilná likvidace klášterů dostala název Akce K. Řeholníci si mohli vzít jen nejnutnější věci a byli odvezeni do internačních klášterů, uvedl historik Jaroslav Šebek.

"V noci na 14. dubna byly přepadeny největší kláštery nejdůležitějších řádů. Když všichni řeholníci spali, vnikly do areálů klášterů oddíly SNB a lidových milicí. V brzkých ranních hodinách probudily všechny řeholníky a odvážely je na předem stanovená internační místa. Jednalo se o několik set řeholníků. Další fáze přišla o 14 dní později, kdy byly obsazeny i zbylé kláštery. Od jara do léta 1950 pak byly likvidovány i ženské kláštery."

Jak to probíhalo? Mohli si vzít osobní věci? A kam byli sváženi?

"Byla možnost vzít si jen nejnutnější věci, jednalo se spíše o přepadení. Řeholníci byli sváženi především do internačního tábora Želiv- to byl bývalý klášter a do Hejnic, což byl františkánský klášter v severních Čechách. Řeholnice byly sváženy do Broumova."

 

Internováno bylo 2376 řeholníků

Během Akce K bylo v Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků. Fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí. Jak dodal Jaroslav Šebek, akci předcházelo zatčení kněze Toufara, který na následky mučení zemřel, a proces s představiteli řádů, pro který se vžil název proces Machalka a spol.

"Tou předzvěstí je událost, která celkově předznamenává pronásledování katolické církve v Československu. To je tzv. čihošťský zázrak, smrt Josefa Toufara a zatčení řady lidí z jeho okolí. Jedním z těch zatčených byl také opat premonstrátského kláštera v Želivě Vít Tajovský. A právě ten byl spolu s dalšími představenými řeholních řádů zařazen do procesu, který dostal název Machalka a spol."

Jak byli zástupci řádů vybíráni?

"Byli vybíráni podle toho, jak důležitou funkci v rámci řádu měli, především lidé z nejvyššího vedení klášterů. Byly tam zastoupeny řády v té době největší- jezuité, františkáni, dominikáni, premonstráti. Machálka, což byl člověk, který dal celému procesu jméno, byl redemptorista."

Proč se pro název procesu vžil název Machalka a spol.?

"Bylo to asi z toho důvodu, že redemptorista Machálka dostal nejvyšší trest doživotí. Bylo to dáno i tím, že byl řecko-katolík, čímž se ukázaly další souvislosti, které chtěla komunistická propaganda využít. Například, že řecko-katolíci podporovali Banderovce, že ukrývali bandity a v jejich klášterech se schovávaly zbraně apod."