Valečov

07.08.2011 17:21

 

 

Zříceniny hradu vytesaného ze skal ční již dlouhá, předlouhá staletí v Českém ráji. Obklopeny jsou nejroztodivnějšími skalisky a o jednom z nich je i naše pověst.

Na skalním výběžku poblíž trosek hradu je vidět čertova šlápota. Pověst praví, že je tu již od dávných dob. Lidé se tenkrát k sobě chovali podivně, až se na ně celé peklo rozzlobilo.

Proto také jeden z čertů putoval světem a napravoval lid. Pekelník to byl umouněný, chlupatý, dlouhé zatočené rohy i drápy vzbuzovaly v každém hrůzu. A když ještě začal divoce koulet očima a pekelně se chechtat, vystrašil se i ten nejodvážnější.

Jednoho dne letělo čertisko nad skalami a na cestě spatřilo dva povozy. Cesta byla úzká a muži se nemohli dohodnout, který z nich projede jako první. Čerta to velice rozhněvalo, a tak chtěl dát oběma pořádně za vyučenou.

Sedl si na skálu nedaleko hradu Valečova a divoce dupl nohou s kopytem. Ozvala se strašlivá rána a začalo se sypat drobné kamení. Hádající se muži se tak polekali, že okamžitě zapomněli na svůj spor.

Jeden druhému pomohl projet a oba ujížděli rychle ke svým domovům, aby se jim nic nepřihodilo. Dostali hrozný strach z toho, že by si je mohl ďábel odnést do pekla.

A právě od té doby je ve skále otisknuto čertovo kopyto pro výstrahu všem lidem před pekelnou mocí.