Vědci potvrdili nenadálé zpomalení Golfského proudu

20.05.2012 17:22

Vědci z Cambridgské univerzity potvrdili, že Golfský proud slábne, a že to v Evropě během několika let pravděpodobně povede k výrazně chladnějším teplotám. Zeslabování je závažné: Golfský proud teče čtvrtinovou intenzitou v porovnání se situací před pěti lety. Děje se tak proto, že obrovské komíny studené vody, které u Grónska klesají od hladiny k mořskému dnu, zmizely. Jak už dnes víme, tyto komíny jsou klíčovým motorem světového klimatu a jejich zmizení signalizuje počátek velké katastrofy. Toto je první výzkum přinášející jednoznačný důkaz fenoménu, který byl původně předpovězen v knize Příchod globální superbouře (Comming Global Superstorm) publikované v roce 1999.

V románu Superbouře a z něho vycházejícím filmu Den poté (Day After Tomorrow), se událost rozvinula během týdne. Vědci z Cambridge nyní předpovídají, že už v roce 2020 zůstane na severním pólu jenom čistá voda; teploty v Británii pravděpodobně poklesnou o 5 až 8 stupňů Celsia, tedy ze současných průměrných 22 stupňů na budoucích 14 až 17 stupňů. Tak nízká průměrná teplota, jakou 17 stupňů Celsia (62 Fahrenheita) je, způsobí, že letní vegetační doba se v Evropě katastrofálně zkrátí, což povede k obrovskému poklesu produkce v jedné z hlavních světových přebytkových oblastí. To také znamená, že zimy podobající se těm ve Finsku budou zasahovat daleko na jih do Francie, a že zde vyvstane možnost, že série let "bez tání sněhu" v celém severním zeměpisném pásmu může zapříčinit zvýšení odrazivosti planety až do bodu, kdy začne nové zalednění.

Slábnutí Golfského proudu destabilizuje proudy na celém světě a povede k radikálním klimatickým změnám v dalších regionech. Povaha těchto změn není známa a současná americká administrativa zablokovala výzkum tohoto fenoménu enviromentálními agenturami, takže jeho kruté následky pro naši zemi nejsou studovány. Nicméně je pravděpodobné, že východ Spojených států a Kanady může očekávat klimatické změny stejně tak radikální jako v Evropě, jak se Golfský proud bude posouvat k jihu. Přinejmenším potravinová produkce a obyvatelnost východní poloviny Severní Ameriky se stane hrozivým problémem.

Vědci momentálně předpokládají, že se Golfský proud bude zpomalovat a zcela se zastaví v rozmezí let, nikoli náhle, jak bylo předpovězeno v Superbouři a nafilmováno v Dnu poté.

Existuje ovšem dostatek důkazů o tom, že k náhlým a extrémním změnám na celém světě v minulosti docházelo. Na Unknowncountry.com jsme informovali o tomto fenoménu v prosinci 2004 a před tím v listopadu 2003.

Je zde mechanismus, který, jak vidno, proces změny klimatu v řádu let rozvíjí do prudkých událostí, které trvají pouhé dny nebo hodiny a zanechává po nich radikálně přetvořené podmínky. K tomu došlo před 5.200 lety, což dostatečně prokázaly fosilní záznamy. (K tomu viz článek Klimatické katastrofy: historie se opakuje, pozn. překl.). Proč se tak stalo, zůstává záhadou, ale jistě to má co do činění se samotnou formou vyhrocení teplot, které svět zažívá v posledních padesáti letech.

Změny, k nimž dochází v Golfském proudu, jsou nezadržitelné. Budou se stupňovat. K čemu povedou, a zda proces náhle a prudce vyvrcholí celosvětovými bouřemi, jak se to stalo před 5.200 lety, zůstává nejasné. Svět bude čelit přinejmenším dramatickým hospodářským otřesům a poklesu potravinové produkce, a to v době, kdy poptávka po energii a potravinách je na historicky nejvyšší úrovni...