Vědci zveřejnili temnou klimatickou předpověď

09.08.2021 16:07

 

Zpráva, která by měla sloužit jako jeden z podkladů při podzimním rozhodování světových politiků, nicméně dává lidstvu naději – vědci věří, že pokud se do roku 2030 podaří snížit množství vypouštěných emisí na polovinu a v polovině století dosáhnout tzv. bezuhlíkových ekonomik, dá se růst teplot zvrátit.

Jak toho dosáhnout? Šéf světové organizace Guterres nabízí řešení: „Nutná je okamžitá akce v oblasti energetiky. Bez zásadního snížení emisí uhlíku se cíl oteplení do 1,5 stupně Celsia stane rychle nereálným. Tato zpráva IPCC musí být umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva, než stihnou zničit náš svět. Po roce 2021 se již nesmí postavit žádné uhelné elektrárny. Státy OECD musí uhlí odstavit do roku 2030, všichni ostatní nejpozději v roce 2040.“

Odborníci jednali o finální podobě zprávy virtuálně od 26. července a své závěry zveřejnili dnes. Zpráva zaměřená na fyzikální dopady změn klimatu pracovala se 14 000 odbornými články, na jejím obsahu a schválení se podílelo 234 odborníků a 195 vlád. Dnes vydaný materiál je součástí již šesté hodnotící zprávy, kterou IPCC vydá v roce 2022. Minulá hodnotící zpráva vyšla v roce 2014.

 

Dopady klimatických změn

Průměrná teplota na Zemi se podle všech scénářů zvýší o 1,5 stupně Celsia už v roce 2040 (oproti předindustriální éře)

Arktida bude nejméně jednou do roku 2050 v září prakticky bez ledu.

I když teplota stoupne jen o 1,5 stupně, zvýší se výskyt extrémních jevů, které budou dosahovat rekordů.

Extrémní jevy se nevyhnou ani hladině moří. Katastrofy, které se dosud děly jednou za sto let, mohou přicházet každý rok.

V mnoha regionech světa lze očekávat častější ničivé požáry.