Védská astrologie

28.04.2014 23:13

 

Védská astrologie (sanskrt: ज्योतिष džjótiša, z džjótis – „světlo, nebeské těleso“) je starobylý indický systém astronomie a astrologie známý též jako indická či hindská astrologie.

Védský systém astrologie je jednou ze šesti kategorií védángy, souboru pomocných disciplín pro studium Véd. Z historického hlediska byla a dosud je součástí holistického tradičního způsobu života v Indii a její popularita daná vysokou přesností je v posledních letech na vzestupu i mimo Indii. Nebeská tělesa podle ní nemají na pozemské dění kauzální vliv, protože slouží jen jako ukazatele (jako vhodná analogie se někdy uvádějí dopravní značky). Umožňuje porozumět roli karmy v životě jednotlivce a kolektivu vyjádřené prostřednictví nebeských těles a nabízí způsoby, jak negativní události odvrátit či omezit.

 

Mezi klasické texty patří: 

 • Parášara Muni - Brhat Parášara Hora Šástra
 • Ududaja Pradípa (neboli Laghu Džátaka)
 • Džaiminiho Sútry
 • Satjáčárja - Satjadžátakam
 • Varáha Mihira - Brhat Samhita, Brhat Džátaka, Daivagja Vallabha, Paňča-Siddhántika
 • Prithujašas - Hora Sára, Šatpaňčašikha
 • Kaljána Varma - Sáravalí
 • Vaidjanátha Díkšita - Džátakaparidžáta
 • Vjenkatéš Šarma - Sarvartha Čintámani
 • Mantréšvara - Phaladípiká
 • Hora Ratna
 • Čamatkár Čintámani
 • Šambhu Hora Prakáša
 • Sánketa Nidhi
 • Džátaka Tattva
 • Džátaka Déša Márga
 • Bhavarta Ratnákara
 • Sphudžidhvadža - Javana Džátaka 

 

V sanskrtu, tamilštině, telegu, grantha a dalších jazycích existuje mnoho dalších textů.

V džátace (nativní astrologii) se za nejdůležitější považují Brhat Parášara Hora Šástra, Brhat Džátaka, Hora Sára, Sáravalí, Džátakaparidžáta a Sarvartha Čintámani.

Z autorů moderních textů se někteří drželi klasické tradice, zatímco jiní byli synkretisté a eklektici.