Věk bohů ve starém Řecku

14.06.2015 15:54

Mýty o stvoření světa představují pokus o vyjádření vesmíru snadno pochopitelným způsobem a zodpovězení otázky původu světa. Nejšířeji přijímaná verze té doby je zaznamenána Hésiodem v jeho Zrození bohů. Básník začíná s Chaosem, zející prázdnotou. Z prázdnoty se vynořila Gaia (Země) a několik dalších prvotních božstev; Erós (Láska), Tartaros (Propast) a Erebos (Tma). Gaia pak, bez mužské pomoci, porodila Úrana (Nebe) který jí následně oplodnil, z čehož vzešli nejprve Titáni, šest z nich pohlaví mužského -- Koios, Kríos, Kronos, Hyperion, Iapeto a Okeanos—a šest ženského -- Mnémosyné, Foibé, Rheia, Theia, Themis a Téthys. Poté, co se narodil Kronos, Gaia a Úranos prohlásili, se už se nemají narodit žádní další Titáni; místo nich následovali jednoocí Kyklopové a storucí Hekatoncheirové. Kronos, který byl úskočný a ze všech Gainých potomků nejstrašnější, vykastroval svého otce a stal se vládcem bohů spolu se svou sestrou a manželkou Rheiou, přičemž přijal zbylé Titány za svůj dvůr.Narodilo se jim pět dětí. Héra,Poseidón,Hestiá,Démétér a Hádés.

Motiv konfliktu mezi otcem a synem se znovu projevil, když se Kronovi postavil Zeus. Jelikož Kronos zradil svého otce, bál se, že by jeho potomek mohl udělat to samé, pročež pokaždé, když Rheia porodila, uchvátil dítě a snědl ho. To Rheia nemohla snést, a proto ho oklamala tím, že novorozeného Dia ukryla a do jeho pokrývky zabalila kámen, který tak Kronos snědl. Když Zeus vyrostl, podal svému otci nápoj, kvůli kterému vyzvracel Rheiny ostatní děti i s kamenem, které zůstal v jeho žaludku po celou tu dobu. Zeus pak vyhlásil Kronovi válku o vládu nad bohy. Zeus a jeho sourozenci nakonec s pomocí Kyklopů a Hekatoncheirů, které vysvobodili z Tartaru, ve válce zvítězili, načež byli Kronos a Titáni svrženi do Tartaru.Zeus se stal bohem nebe a vládcem bohů.Jeho bratr Poseidón se stal bohem oceánů.A Hádés se stal vládcem podsvětí.

Dia trápila stejná věc jako jeho otce, a poté, co bylo učiněno proroctví, že potomek jeho první ženy Métis, zrodí boha mocnějšího než je on, ji spolkl. Métis už ale byla těhotná (čekala Pallas Athénu), a proto mu bylo špatně, dokud se Athéna, plně vzrostlá a oblečená do boje, nevyloupla z jeho hlavy. Tento Diův "porod" byl použit jako výmluva pro to, že nebyl vytlačen dítětem z další generace bohů. Je pravděpodobné, že změny v kultuře, které již byly v chodu, zahrnuly dlouhotrvající kult Athény v Athénách bezkonfliktně, jelikož nemohl být překonán.