Velhartice

15.08.2014 17:50

 

 

Na ostrohu nad údolím říčky Ostružné ční gotický hrad Velhartice. Pověst praví, že pod hradem jsou tajné podzemní chodby, které vedou až k řece. Kdysi tu prý páni mívali skryté své poklady. Avšak jednou, v dobách velmi neklidných, dostali strach, že jejich poklad bude objeven, a proto jej ukryli na nedalekém hradu Kašperku.

Bylo to prý obrovské bohatství a páni dobře učinili, že jej ukryli na jiném místě. Zanedlouho potom byli všichni pobiti a nepřátelé by poklad zajisté objevili. A právě proto, že byl skryt na jiném hradě, dlouho o něm nikdo neměl sebemenší tušení.

O mnoho a mnoho let později bylo tajemství prozrazeno. Tenkrát, za těch dávných časů, šla prý o svátku Všech svatých slabomyslná dívka kolem hradu a poklad spatřila.

Vypráví se, že se jí zjevil přízrak ozbrojeného muže, snad v rytířské zbroji a zavedl ji do tajných chodeb a tam jí poklad ukázal.

Dutým hlasem ji vyzval, aby si nabrala tolik zlata a šperků, co jen pobere.

V tom se však objevil obrovský černý pes, který divoce koulel ohnivýma očima a žalostně vyl. Jakmile se dívka k pokladu přiblížila, zavrčel a tak ji vystrašil. Vše se opakovalo ještě několikrát a dívka z pokladu nezískala jediný zlaťák.

Nikdo neví, jak dlouho dívka v tajných chodbách byla, ale když skončily v kapli bohoslužby, stalo se před jejími zraky cosi podivuhodného. Země se rozestoupila a pohltila celé bohatství. Z jejího nitra vyzařovalo zlatavé světlo. V tom okamžiku se dívka ocitla na tom samém místě, kde ji přízrak oslovil.

Podle pověsti, až za přemnoho dlouhých let, bude moci v tu samou hodinu a ten samý den mravná dívka poklad najít...