Veliká Lóže České republiky

21.04.2013 16:24

Veliká Lóže České republiky (VLČR) je přímou pokračovatelkou Národní Veliké Lóže Československé, založené r. 1923. Od tohoto roku je také mezinárodně uznána kontinuita její existence.*) Hlásíme se však rovněž k tradici německé Veliké Lóže "Lessing u tří prstenů" ("Lessing zu den drei Ringen"), která působila na území Československa až do r. 1938, neboť ta žádnou jinou přímou pokračovatelku nemá. Třetí tradicí, na niž navazujeme, jsou české a moravské zednářské lóže 18. století.
Národní Veliká Lóže Československá byla ve své historii dvakrát uspána: poprvé r. 1938 v důsledku Mnichova a nástupu Druhé republiky, podruhé r. 1951, poté co se ukázalo, že spolunažívání s komunistickým režimem by dále nebylo možné bez porušení základních zednářských pravidel a zásad.
K probuzení VLČR (tehdy ještě jako VLČS) došlo 17. listopadu 1990, kdy se v Martinickém paláci na Pražském hradě sešlo 18 z 31 zednářů, kteří přežili období totality. Ti se ustavili v první tři obnovené české lóže a vydali provolání, platné dodnes. Čtvrtou se později stala lóže exilová po návratu bratrů z Německa do vlasti. Postupně, jak se počet bratří rozrůstal, byly zakládány další lóže.
Významnou událostí v životě VLČR bylo sjednocení s Velikým Orientem Českým (zednářská obedience, založená Velikým Orientem Francie v r. 1993), k němuž došlo 8. března 2008. Tehdy se připojila i bratislavská lóže Humanizmus. Týž den byla ze tří slovenských lóží vytvořena Distriktní Veliká Lóže, z níž po roce (21. března 2009) vznikla samostatná Veliká Lóže Slovenska. Ta byla (snad jako jediná v Evropě) uznána Spojenou Velikou Lóží Anglie (UGLE) od okamžiku vzniku.
Od konce roku 2010 byla vedena jednání s brněnskou lóží Templum Sapientiae, která vystoupila ze svazku Veliké Lóže zemí Českých (obedience, založená Velikou Lóží Francie) a požádala o vstup do VLČR. Tento proces byl úspěšně završen slavnostním včleněním této lóže dne 15. října 2011. Podobně tomu bylo v případě lóže Lasenic, původně součásti Veliké Lóže Humanitas Bohemia. Slavnostní přijetí se odehrálo 22. června 2013.
České regulární zednářství se utěšeně rozrůstá. Kromě Prahy působí již lóže v Brně, Ostravě, Plzni a Mariánských Lázních, připravuje se založení lóží v Hradci Králové, Opavě a Českých Budějovicích, ve vzdálenější budoucnosti snad i v Ústí nad Labem, Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Liberci a Jihlavě.

 

Milníky rozvoje obnoveného českého a slovenského zednářství

17.11.1990 Probuzeny lóže "Národ", "Dílo" a "Most", obnovena Veliká Lóže.
1994 Návrat lóže "U tří hvězd" z německého exilu.
10.6.1995 Probuzena plzeňská lóže "Josef Dobrovský".
19.10.1996 Probuzena slovenská lóže "Ján Kollár" (formálně v Praze, ale s povolením pracovat v Bratislavě).
21.4.1999 Pro pokles členstva pod minimum uspána lóže "Josef Dobrovský".
15.5.1999 Založena frankofonní lóže "Alphonse Mucha".
21.9.2002 Probuzena česko-německá lóže "Goethe v údolí míru" (původně lessingovská).
20.11.2002 Založena výzkumná lóže "Quatuor coronati".
30.11.2002 Probuzena brněnská lóže "U vycházejícího Slunce".
17.5.2003 Založena bratislavská lóže "Kosmopolis".
19.6.2004 Probuzena anglofonní lóže "Hiram" (původně německá - lessingovská).
18.6.2005 Uspána lóže "Ján Kollár".
7.10.2006 Probuzena německy mluvící lóže "La Sincérité".
6.10.2007 Založena bratislavská lóže "Libertas".
8.3.2008 Sjednocení VLČR s Velikým Orientem Českým (lóže "Comenius 17.11.1989", "Dílna lidskosti", "Cestou světla" (Brno), "Lux in tenebris" (Ostrava) a "Petra Solaris", a také uspaná lóže "Bratrství"). Současně včleněna bratislavská lóže "Humanizmus" (původně GOF).
6.4.2008 Probuzena lóže "Sibi et posteris".
8.11.2008 Založena italsky mluvící lóže "Santini".
21.3.2009 Založena Veliká Lóže Slovenska (lóže "Kosmopolis", "Libertas" a "Humanizmus").
27.3.2010 Opětovně probuzena lóže "Josef Dobrovský".
15.10.2011 Včleněna brněnská lóže "Templum Sapientiae" (původně součást VLZČ).
22.6.2013 Včleněna lóže "Lasenic" (původně součást VLHB).
 

VLČR je největší zednářskou obediencí v České republice.

Počet jejích členů nedávno překročil 500. Je jedinou zednářskou obediencí, která splňuje kritéria tzv. mezinárodní regularity (taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna - situace za První republiky, kdy zde vedle NVLČs existoval ještě Lessing, byla světovou raritou). Jako taková se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi ve světě.
Existují ovšem další uskupení, která se rovněž hlásí k zednářství, ale tyto podmínky nesplňují. V naší zemi, pokud je nám známo, působí ještě tyto obedience:

  • Veliká Lóže zemí Českých, obedience založená Velikou Lóží Francie. Dle dostupných informací provozuje v zásadě regulární zednářskou praxi, leč má jiné mezinárodní vazby. Do budoucna není (z našeho pohledu) vyloučeno uvažovat o "přibližovacím procesu".
  • Řetěz spojení, součást mezinárodní organizace "Droit Humain". Smíšená obedience (tj. přijímající i ženy), hlásící se k tzv. liberálnímu proudu Svobodného zednářství. Z našeho pohledu neregulární.
  • Humanitas Bohemia, liberální smíšená obedience, patřící k mezinárodní oraganizaci "Catena" (kdysi se odtrhla od Droit Humain). Jedna z jejích lóží se jmenuje "Dobrovský" - neplést s naší lóží "Josef Dobrovský" v Plzni.
  • Před několika lety jsme zaznamenali i pokus o založení čistě ženské lóže "Via Lucis" (neplést s naší brněnskou lóží podobného jména) pod obediencí Veliké Ženské Lóže Francie (GLFF). Lóže se však rozpadla, nyní se údajně pracuje na její obnově.

Veliký Orient Český (VOČ) již neexistuje, neboť se v r. 2008 spojil s VLČR.