Velké Meziříčí

15.08.2014 18:25

 

 

Nad městem ležícím v údolí řeky Oslavy ční již dlouhá, předlouhá staletí hrad. Vypráví se, že nedaleko něj ležel po mnoho let osamocený obrovský balvan. Bylo v něm prý otištěno čertovo kopyto. Kámen již dávno není na svém místě, ale pověst o něm se nám dochovala do dnešních dob.

Přenesme se o několik staletí nazpět na zámecký dvůr, do doby, kdy právě páni přijeli na své sídlo a čekalo je nemilé překvapení.

Hrabě s hraběnkou vystoupili z kočáru a znaveni dlouhou cestou se odebrali do svých komnat. Zakrátko se podávala večeře a panstvo sestoupilo do jídelny, pojedlo a hrabě očekával zprávy od správce. Netušil však, jak bude správce rozrušen.

Muž přisedl k hraběti a z opatrnosti počal povídal o poddaných, jejich práci a dalších podobných věcech jako pokaždé, když hrabě přijel. Najednou se však správce na chvíli odmlčel a poté hraběti svěřil své obavy se studní. Ve hradní studni již nebyla téměř žádná voda.

Hraběte tato zpráva zneklidnila a přemýšlel dlouho do noci, co je třeba podniknout. Musí se vykopat nová studna. Ale kde? To ví snad jen samotný pán pekel. Hrabě usilovně přemýšlel, kdo by mohl zařídit, aby se studna vykopala na místě, kde opravdu pramení voda.

A kde se vzal, tu se vzal, v komnatě se zjevil čert. Dým se rozplynul po celém pokoji a pekelník pravil: "Volal jsi mě pane. Vidím, že potřebuješ pomoc a voláš dokonce pekelné síly." "Nevolal jsem tě, ale když už jsi tady, snad mi pomůžeš," řekl vystrašeným hlasem hrabě. "Voda ve studni vyschla a já bych potřeboval vykopat novou." Čert pánovi okamžitě nabídl svou pomoc, stačilo jen podepsat. Hrabě se nerozmýšlel ani na okamžik a upsal tak svou duši ďáblu.

Čert se dal do práce ještě té noci a přislíbil hraběti, že studna, z níž bude voda prýštit, bude hotova dříve, než kněz přečte při mši evangelium.

A vskutku, rohatý pracoval celou noc a ráno byla studna hotová. Však pramen na tomto místě nebyl. Čertisko se rozohnilo, chytilo poslední kámen, který ze studny vyndalo, vztekle na něj duplo a mrštilo s ním za město.

Od těch dávných dob tam prý ležel kámen s otiskem čertova kopyta a vypravuje se naše pověst.