Velký Chlumec - 1960

06.06.2009 08:18

 

Velkého Chlumce, v dobříšských lesích, se nachází hájenka Muchov, kterou již několikrát navštívil kulový blesk. V 60. letech rozbil obyvatelům drahý rozhlasový přístroj a srazil pusky ze stojanu. Na kulové blesky si stěžují i lidé z okolí. Nikdo si neumí vysvětlit, proč se právě zde tento druh blesku vyskytuje častěji než jinde.
Jednou z příčin může být skutečnost, že se zde vyskytují rozsáhlé křemencové sutě. To by odpovídalo i posledním vědeckým výzkumům, týkajících se kulových blesků. Ty naznačují, že by mezi geologickým podložím a výskytem tohoto blesku mohla být přímá souvislost.