Věnování zásluh

21.06.2014 12:21
sö nam di ji tham če zig pa ni
Kéž díky těmto zásluhám všechny bytosti
 
thob ne ně pe dra nam pham dže šing
dosáhnou vševědění a porazí nepřátele,
 
kje ga na čhi ba long thrug pa ji
kéž se vysvobodí z oceánu bytí
 
si pe ccho le dro wa drol war šog
prodchnutého strastmi zrození, stáří, nemoci a smrti.