Věřím svým očím

05.05.2018 17:02

 

A těžko se mi věří divným článkům, které 21.3.2018 na několika serverech citovaly jen jeden výzkum říkající, že mladým Čechům je cizí náboženství, víra a modlitba. A to nejvíce z celé Evropy. Průzkum nezpochybňuji, nesporně je pravdivý i když pro mne příliš povšechný. S čím mám problém? S nakládám s daty, v tom jsou velké faktické chyby. Například to, že se takové výroky nedají chápat jako ateismus. Máme přece kvalitní české výzkumy, které říkají přesněji, jak stav české mládeže vypadá. Odkazuji například na knihu, kterou napsala Dana Hamplová pod názvem Náboženství v české společnosti na prahu třetího tisíciletí (Praha, Karolinum 2013). Kdyby se hledalo, tak jsou kniha a její data dostupné. Další dostupní autoři sociologických publikací Zdeněk Nešpor, David Václavík nám mohou dokreslit mapu české religiozity.

Jaká je česká společnost podle čísel? Český člověk je světově unikátní a kuriózní. Ve střední Evropě, jak postkomunistické, tak demokratické, v Polsku, na Slovensku a v Rakousku je podle průzkumů daleko více lidí, kteří se hlásí ke křesťanství, než v České republice. Česká společnost v násobcích desítek procent vykazuje nižší počty lidí, kteří by se ztotožňovali s křesťanstvím. Zatímco ve Švédsku mají křesťanské církve vysoký kredit, v Česku jsou úplně na chvostu. Potud lze souhlasit s průzkumem, který kryli novináři ve včerejších médiích titulky, jako například: Ateismus vládne evropské mládeži. A Češi znovu vedou, říká průzkum!

Na první pohled to vypadá, že jsou Češi naprosto neteční k duchovním otázkám. Ale to je naprostá mýlka! Dokonce mi ty nadpisy z českých serverů zní hodně propagandisticky jako záměrná lež. Nechám se přesvědčit, že to tak není… Může to být i obyčejnou únavou z dat, mám pro novináře pochopení. Proto nejen pro ně dodávám, že: Výzkumy ve srovnání s dalšími 27 zeměmi ukazují, že Češi ve vysokém procentu vykazují zvláštní zájem o čtyři vybrané směry ezoterických aktivit: horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní metody uzdravování! Detaily je možno najít v citované publikaci Dany Hamplové a kolegů.

Český národ tedy vyniká v duchovnosti! To je to, co mi ve článcích chybělo. A zájem roste, tendence jsou stoupající! Mladší lidé, děti a mládež vykazují čísla spíše vyšší. Tím jsou ale zranitelnější a bez imunity vůči nepravdám. Dokonce nejen jim šéf podvýboru pro svobodu slova říká, že lež je také správná informace. Svoboda slova je i šíření lží, za ty lži se bude brát komunistický poslanec ve své funkci a vlastně podporovat jejich šíření.

A nakonec. Pořád jsou lidé, kteří mají mnoho důvodů, proč nás vyhledat, proč se s námi v kostele bavit. Chtějí rozhovory, zpovědi v nouzi. Stačí nevyvádět, stačí snaha neublížit a být obyčejnému člověku blízko, naslouchat. A přijdou. Přijdou i ti mladí lidé. Osamělý a opuštěný se cítí každý druhý. Znám i komunisty, kteří se nad rakví modlili. Či si o modlitbu řekli.

A úplně nakonec: Věřím svým očím. Vidím zájem. A velký! A nejenom zájem potřebných jedinců, ale vážím si pedagogů, kteří se nás neštítí a pozvou nás k debatě a mladí se ptají. Vážím si těch, kteří nás z města přizvou ke spolupráci a neizolují nás jen proto, že jsme faráři. Člověk je nenapravitelně náboženský. Potřebuje věřit. A proto bych nepsal takové zjednodušující články.

 

Daniel Kvasnička

 

Zdroj: https://kvasnicka.blog.respekt.cz