Vesmír se nám podmanit nepodaří

24.03.2020 23:00

 

Podle údajného Sibylina proroctví má člověk ovládnout celý svět. Podmaní si nejen všechna zvířata, ale také vodu, vzduch i slunce, aby za něj pracovaly a zpříjemňovaly mu život. S tím se ale prý nespokojí a začne vyrábět také umělá zvířata, která zcela ovládne.

Je snad možné, aby věštkyně mluvila o klonování? Pokrok má ale podle jejích věšteb ještě pokračovat: „Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.

Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.“ Takové proroctví je možné vykládat snad jen jediným způsobem. Vesmír se nám podmanit nepodaří.