Veverka

05.04.2014 09:00
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Když Fa-čang umíral, zašramotila na střeše veverka.

"Je to právě tohle," řekl, "a nic jiného."