Vládci Inků

24.08.2013 08:29

Inkové měli pevně stanovená pravidla pro výběr panovníka. Panovník – na rozdíl od prostého lidu – měl prakticky neomezené množství manželek a milenek, avšak dědic a budoucí panovník vzešel z úplně jiného svazku. Inka si jako jediný bral za ženu svoji vlastní sestru. Jejich syn pak byl právoplatný dědic. Jedině tak byla zachována „čistota krve“. To mu ale vládu nezaručovalo, spíše to z něj udělalo hlavní terč v boji o trůn. Dalo by se říci, že bratrovražedné boje byly nutností. Inka tím dokazoval, že je nejsilnější a jen on může vládnout. Inkové neznali písmo a jména jejich předků se uchovávala po generace pouze v ústím podání. Těla mrtvých inckých panovníků se nepohřbívala, ale uchovávala se, aby byla dále uctívána, jakoby by byla živá.

 

Dynastie Urin Cusco

1. Manco Capac (asi od roku 1200)
2. Sinchi Roca (kolem roku 1230)
3. Lloque Yupanqui (kolem roku 1260)
4. Mayta Cápac (kolem roku 1290)
5. Cápac Yupanqui (kolem roku 1320)

 

Dynastie Hanan Cusco

6. Inca Roca (kolem roku 1350)
7. Yáhuar Huácac (kolem roku 1380)
8. Viracocha Inca (kolem roku 1410)
9. Pachacútec Yupanqui (1438–1471)
10. Túpac Yupanqui (1471–1493)
11. Huayna Cápac (1493–1527)
12. Huáscar (1527–1532)
13. Atahualpa (1527–1533)
14. Túpac Hualpa (1533)

 

Inkové vládnoucí ve Vilcabambě

15. Manco Cápac II. (1533–1544)
16. Sayri Túpac (1544–1561)
17. Titu Cusi Yupanqui (1561–1570)
18. Túpac Amaru I. (1570–1572)