Vlastnosti aury

09.11.2014 13:01

Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.[zdroj?] Aura má různé barvy a vlastnosti. Je to obrovská energie která obklopuje každého z nás. Jsou lidé kteří dokáží auru vidět. Většina lidí tvrdí že jsou to mýty, ale vědci potvrdili že kolem člověka je opravdu nějaká hmota která připomíná náš obal.

Odráží vibrace, chvění duše - čím je toto chvění aury silnější, tím je člověk zdravější, a o to méně na něho působí vnější negativní vlivy, je tedy odolnější i vůči negativním zónám. Silná aura nás chrání, odráží, zastavuje nebo tlumí vnější síly, které na nás působí. Aura zdravého člověka v klidu vyzařuje přibližně do vzdálenosti 30 až 60 cm, toto naše vysílání energie je však velice jemné, proto je registrují jen abnormálně vnímaví jedinci.

Pozitivně působí na auru člověka zejména drahé kameny. Vibrace kamenů posilují, upravují a normalizují tvar i stav našeho energetického pole (aury). Proto jsou právě některé kameny se svojí dokonalou strukturou nejvhodnějšími talismany proti škodlivému působení zón a negativních vibrací vůbec. Talismany můžeme náš ochranný systém posilovat a tak být proti vlivu zón odolnější.

Všechny druhy škodlivého záření působí na auru veškerých živých organismů včetně zvířat a květin.

Aura má být energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy), kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.

Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.

 

Někteří lidé, například metafyzikové New Age, identifikují auru s elektromagnetickým polem. Tvrzení, že taková pole je schopno vnímat lidské oko, je považováno za paranormální: mnohá výrazně citlivější zařízení při pokusu zachytit toto pole neuspěla. Některé výzkumy ovšem takové elektromagnetické pole pomocí přístrojů zachytily, například výzkumy Mezinárodního institutu biofyziky v německém Neuss.

Jiní lidé samozřejmě tvrdí, že se o elektromagnetické pole nejedná.

Orgánem „vidícím“ auru nemusí být oko. Zmiňována je 6. čakra také zvaná třetí oko. Zrakovým vjemem je pak superpozice obrazu z oka a z čakry. Tato teorie je podporována případy, kdy lze vidět auru i se zavřenýma očima či kdy ji „vidí“ i slepí lidé.

Všechny dosavadní experimenty ověřující opakovatelnost schopnosti člověka vidět auru selhaly.