Vlastnosti hledajícího

10.09.2016 12:43

 

"Žák má mít prudkou a nepřetržitou touhu osvobodit se od životních běd a dosáhnout nejvyššího duchovního blaha. Nemá míti ani nejmenší touhy po něčem jiném." Šrí Ramana Maharši

 

Ani tento citát Šrí Ramany nelze nikterak rozšiřovat. Žák, který chce dosáhnout úspěchu a porazit svou nevědomost ve formě ega, musí tomuto cíli obětovat vše. Tento cíl musí být pro něj tou nejvyšší hodnotou. Nesmí podléhat pochybnostem, ale pevně, odhodlaně, klidně a s rozmyslem kráčet za tímto cílem. Pro jeho dobro bylo napsáno mnoho knih a on v nich může nalézt odpovědi na veškeré otázky. Veškerou svou pozornost musí věnovat mysli, jejímu způsobu zpracovávání smyslových vjemů a tvorby představy. Hledat v mysli skryté vazby, bloky a nelogičnosti a pomocí vhodných metod a postupů je odstraňovat. Uvědomovat si, že vše, co prožívá, je jen výtvor mysli a hledat své pravé bytí v jejím zdroji.
Žák musí opravdu hledat. Musí opravdu chtít, toužit po poznání a svobodě. Musí odvrhnout vše svazující, setrvávat v tichu osamění, neustále zkoumat svou mysl a řešit problémy vzniklé existencí ega. Není žádná polovičatá cesta. Buď jdete ke svobodě nebo setrváváte v otroctví. Zde není žádného kompromisu, protože ego nedělá kompromisy.
Pro úspěšné dosažení cíle je nutno se nejprve osvobodit ze závislosti na kouření, pití alkoholu a dalších špatných návyků. Žádný slaboch, který se nedokáže zbavit běžných návyků, nemůže dosáhnout osvobození. Nikotin je čistý jed. Alkohol i v malých dávkách omamuje mysl a na velice dlouhou dobu brání rozvinout abstraktní myšlení, které je nutné ke zkoumání a čištění mysli. Pojídání masa není přímo škodlivé schopnostem mysli, ale i tato závislost na zbytečném zlu ve svém důsledku brání dosažení nejvyšší svobody. Každá i drobná výhra je důležitá pro celkové vítězství a egu nesmí být ponecháno jediné slabé místo, kde by mohlo opět zesílit. Ego se nikdy nevzdá a využije jakékoli příležitosti opět ožít.