Vyberte si jen jednu cestu

19.10.2014 10:14

Jeden žák neustále experimentoval s nejrůznějšími způsoby osvobození, těmi i oněmi metodami rozvoje sebe samého, technikami duchovního zdokonalování. Tak ubíhaly roky a on stále tápal.

Učitel už mu jednou řekl:

„Na to, abys vyzkoušel všechny techniky, metody a cesty, bys potřeboval sto životů. Musíš se rozhodnout pro jednu z nich a v té se zdokonalovat.“

Ale žák se stále nemohl rozhodnout pro žádnou z nich. Nikdo jiný pravděpodobně neznal tolik metod jako on, ale jeho mysl se prakticky nezměnila. Jednoho dne si sám uvědomil, že se nedobral prakticky žádného výsledku. Svěřil se učiteli:

„Stydím se, jak málo jsem se naučil.“

V té chvíli si poprvé učitel řekl, že by se s žákem a jeho nehybným duševním obzorem dalo něco dělat, a řekl mu:

„Příteli, byl jsi hlupák. Teď už ti to mohu říci, protože, jak se zdá, začínáš chápat, proč jsi ničemu nerozuměl. Vidíš, jaký pokrok jsi udělal? Jako člověk, který hledá vodu, kope na nejrůznějších místech, tu i tam, ale přestane vždycky v tak malé hloubce, že na vodu nikdy nemůže narazit. Kdyby naopak své úsilí soustředil na vyhloubení jediné studny, našel by spoustu vody. Uvidíme, jestli si z toho vezmeš poučení a vyhloubíš studnu, která bude stát za to.“

Pěšinek, po kterých lze vyjít na vrchol hory, je mnoho a vypadají různě. Pokud se však dáme na chvíli po jedné a pak zase přejdeme na jinou a tak dál, nikdy k cíli nedojdeme.