Východní zbožnost

06.04.2014 14:13

 

Jejími hlavními znaky jsou konzervatismus a tradice, individualismus, a přímý, subjektivní vztah k trojičnímu božstvu, o který věřící usilují v různých záhadách a především prostřednictvím kontemplace – tj. rozjímáním, jehož prostřednictvím se snaží pravoslavný věřící o navázání kontaktu s Bohem ve svém nitru. Východní teologie je emotivní a spekulativní, zatímco západní má mnohem více racionální charakter.