Výklad Koránu

08.02.2015 13:54

Muslimové věří, že korán je slovem božím, věří, že existoval v určité podobě už před narozením Mohameda – u Alláha. Přestože byl korán předán Mohamedem, muslimové věří, že Mohamed byl pouze prostředníkem a tedy že pokud člověk čte korán, je to jakoby k němu promlouval samotný Alláh. Je tedy jasné, že korán nenabízí stejný prostor pro interpretaci jako například Nový zákon, který nepochází od Boha, ale je, z islámského hlediska, pouze záznamem zážitků a postřehů nejbližších žáků Ježíše Krista. Muslim by měl dle Islámských učenců vidět v koránu relevantní příručku pro jeho současný život, přestože Mohamed začal přednášet Korán před 1400 lety lidem žijícím v jiných podmínkách. Dle muslimů byl korán seslán, aby vedl lidstvo po všechny nadcházející časy ve všech místech světa.

 

Tafsir – komentář koránu

Vytváření komentářů je jednou z prvních muslimských teologických akademických aktivit. Prvním kdo začal objasňovat význam a důležitost jednotlivých veršů byl Mohamed, další byli mezi prvními společníky Mohameda. Islám uznává několik forem komentářů koránu:

  1. Za nejspolehlivější komentář je považován komentář nacházející se v samotném koránu. Způsob jakým určité verše vysvětlují jiné je považován za nejvýznamnější a nejdůvěryhodnější formu komentářů.
  2. Druhá forma komentářů je jakým způsobem interpretoval korán Mohamed. Jeho komentáře, vedle jeho skutků jsou zaznamenány v hadísech.
  3. Společníci Mohameda a další generace nábožensky vzdělaných Muslimů  započali tradici další formy komentářů koránu. Jedinci, kteří splní řadu podmínek, jsou chápáni jako způsobilí k vytváření vlastních komentářů. Mezi tyto podmínky patří například, že znají Arabštinu, jsou schopni jasného chápání, jsou věřící, zdržují se vlastního úsudku, konzultují s dalšími učenci atd.

 

Důvody pro vznik komentářů

Protože je jazykem koránu klasická Arabština, nebo spíše dle nejnovějších výzkumů kombinace arabštiny a Syrštiny, mnoho pozdějších konvertitů k Islámu, zejména nemluvících arabsky, nerozumějí mnohým narážkám v Koránu, které byly raným Muslimům mluvících Arabsky zřejmé. Komentátoři znalí Arabštiny vysvětlovali tyto narážky a podstatněji, vysvětlovali dále také které verše byly zjeveny Mohamedovi dříve a které později, verše, které byly určené rané muslimské komunitě a naproti tomu které byly zjeveny později a nahrazují ranější text.2 Systém veršů nahrazených a nahrazujících (al-Nasikh wal-Mansoukh) je nejdůležitější součástí komentářů. Podrobněji o verších nahrazených a nahrazujících na další stránce: Doba vzniku veršů a súr.