Významná česká oppida

09.11.2016 23:19

 

Nejznámějším keltským oppidem je oppidum Stradonice nedaleko Berouna, na pravém břehu Berounky, zabírá asi 82 ha a leží v nadmořské výšce 380 m. Nejvýznamnější je po archeologické stránce – nálezy odtud jsou nejbohatší na celém území Česka. Místo však nebylo soustavně zkoumáno – díky nálezu pokladu 200 zlatých mincí r. 1877 bylo toto místo po další tři roky překopáváno nejrůznějšími sběrateli a hledači pokladů. Zajímavostí je, že jak zájem o nálezy ze Stradonic rostl, objevili se podnikavci, kteří začali vyrábět falzifikáty. Údajně jsou k nalezení ještě dnes v některých evropských muzejních sbírkách. Podle nálezů se zde pěstovalo mnoho řemesel – kovolitectví, kovářství, emailerství, hrnčířství aj. Také se zde razily mince. Kolem přelomu letopočtů ztratilo toto oppidum keltskou svrchovanost a dožívalo ještě chvíli v prvním století n. l., patrně však již pod germánskou nadvládou.

Dalším známým oppidem je oppidum Závist u Zbraslavi. Jde o velký pevnostní komplex, který se rozkládá na dvou kopcích a táhne se i přes mezi nimi ležící údolí. Vlastní hradiště stálo na jižnějším kopci, kde jsou dodnes patrné terasy, kterými byl srovnáván svah patrně kvůli stavbám budov. Severní kopec Šance je obehnán obdobným valem jako jižní a navíc je vybaven příkopem. Tento však není dokončen – mohlo by to znamenat, že na přelomu letopočtů (do kdy se zhruba datuje osídlení této lokality) byli Keltové ohrožováni (nejspíše germánskými kmeny) a již nestihli své opevňovací systémy plně zdokonalit a byli vyhnáni.

Nejvýznamnějším moravským oppidem je Staré Hradisko na Drahanské vrchovině. Nálezy z této lokality řadí toto oppidum do mladé doby laténské a není tedy vyloučeno, že mohlo jít o nejpozději obývané oppidum na českém území.