Vyzvědač

13.04.2014 09:01
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Hui-neng měl mnoho nepřátel, protože odmítal jakékoli umělé metody, a přesto jeho sláva stále rostla. Jiný mistr mu záviděl a chtěl se dozvědět, v čem tkví příčina jeho úspěchu. Přemluvil proto svého nejlepšího žáka, aby tajně navštěvoval Hui-nengovo vyučování a vrátil se, až mu porozumí.

Jednou, když žák zase naslouchal výkladu, blesklo mu pochopení. Povstal, uklonil se a prohlásil:

"Nepatřím k vašim žákům, ale u mého mistra mi nepřišlo poznání, až u vás. Slitujte se prosím, mistře, a učte mě dál."

"Když jsi sem přišel tajně, musíš být vyzvědač!" řekl mistr.

"Dokud jsem se nepřiznal, byl jsem, ale teď už nejsem," odpověděl žák.

"Právě tak se říká, že spoutaná a osvobozená mysl se vlastně neliší," poznamenal mistr.