Vzácná návštěva

19.04.2014 09:02
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Jednou chtěl žák navštívit starého mistra a ptal se sluhy, zda může mistra vidět.

Sluha řekl: "Mistr je doma, ale nemůže být návštěvníky spatřen."

Žák:"Jak nezměrně hluboké."

Sluha: "Dokonce ani oko Buddhy nepronikne tou hloubkou."

Žák: Jistě, drakův syn je drak a fénixův syn je fénix."

Když se mistr vzbudil z odpolední siesty, sluha mu pověděl o návštěvníkovi. Mistr dal sluhovi dvacet ran a vykázal ho z domu.

Když se o tom žák dozvěděl, řekl si: "To bude skutečně dobrý mistr" a druhý den mistra navštívil znovu.

Když přistoupil k mistrovi, rozprostřel kobereček, aby se mohl poklonit.

Mistr však řekl: "To nemusí být, to nemusí být."

Když žák udělal krok zpět, mistr řekl:

"Správně."

Žák obešel mistra a odešel.

Mistr pak říkal: "Takového chlapíka potkáš tak jednou za třicet let."