Vzdělávání lékařů v akupunktuře v ČR

12.10.2013 09:24

 

Vzdělávání v akupunktuře je pro lékaře dvoustupňové a probíhá na akreditovaných pracovištích.


Základní školení:
Předpoklady: atestace v klinickém oboru /práce s pacientem / pacientem nebo doložené tři roky praxe v klinickém oboru. Základní školení v akupunktuře obsahuje 200 hodin teoretické a praktické přípravy, je rozčleněno do dvou běhů oddělených pauzou a je zakončeno zkouškou. Absolventi základního školení mohou používat akupunkturu v indikacích své specializace.


Tabulka 2: A běh přednášek základního školení

téma
Legislativa. Teorie a mechanizmy působení akupunktury (AP) z hlediska současné medicíny.
Morfologické a fyziologické základy AP.
Komplexní pohled na člověka ve zdraví a nemoci, systémový přístup v medicíně.
Historie a současné postavení AP v tradiční čínské medicíně (TČM) a ve světě. Filozofické základy AP. Základní klasické teorie a pravidla.
Přehled diagnostiky v TČM, diagnostika pulzová a z jazyka.
Obecné a speciální indikace a kontraindikace AP.
Charakteristika aktivních bodů (AB) - morfologická, fyziologická, klinická. Způsoby vyhledávání AB.
Systematika 12 hlavních orgánových a 2 středních drah, jejich základní AB. Body mimo dráhy a nové body.
Přehled mikrosystémů. Základy aurikuloterapie.
Komplikace AP, jejich prevence a terapie.
Technika jehlové AP.
Různé formy AP dle způsobu stimulace AB (akupresura, jehlová AP, sono-, elektro-, magneto-, foto-, laser- punktura).
Základy moderní AP diagnostiky (měření elektrických parametrů, tepelné snášenlivosti).
Zásady výběru forem AP, technik a AB.
Výběr AB v konkrétních indikacích různých oborů.
Preventivní AP postupy. První pomoc akupunkturou.
Praktická cvičení.


Tabulka 3: B běh přednášek základního školení

téma
Neurofyziologie bolesti, možnosti, způsoby a mechanizmy analgetického působení AP.
Klinické použití klasických teorií.
Doplňky k hlavním orgánovým drahám a jejich AB.
Sekundární dráhy, jejich průběhy, indikace a symptomatologie, tradiční čínská masáž.
Mimořádné dráhy, jejich průběh, symptomatologie, indikace.
EAV - úvod do metodiky.
Systém základní regulace (Pischinger) a možnosti AP.
Aurikuloterapie (vyšší stupeň - aurikulomedicína).
Další mikrosystémy a modifikace AP.
Akupunkturní analgézie - teorie, indikace, provádění.
Terapie akupunkturou v různých oborech a indikacích.
Praktická cvičení.
Novinky v moderní AP.


Nostrifikace:
Pro provádění akupunktury v ČR je nutno diplomy vydané jinými než pověřenými akreditovanými českými institucemi nostrifikovat s dodržením obsahu a lhůt výuky i praxe a náplně u zkoušek.
 

Kvalifikační stupně pro provádění lékařské akupunktury v ČR , stanovené podle vzdělávacího řádu ČLAS JEP :
V současné době má kvalifikace lékaře v akupunktuře tři stupně rozlišené dokladem vydávaným Českou lékařskou akupunkturistickou společností (ČLAS) ČLS JEP.

Lékař se vzděláním základního typu v akupunktuře provádí akupunkturu v indikacích svého oboru a může získat OPRÁVNĚNÍ-KREDIT I. stupně k provádění akupunktury.
Kvalifikační předpoklady:

 • lékařský diplom
 • lékařská praxe po promoci nejméně 3 roky v klinickém oboru /práce s pacientem /
 • základní školení v akupunktuře ukončené zkouškou, organizované na pracovištích pověřených MZ vzděláváním v akupunktuře (200 hodin)


Lékař se vzděláním vyššího typu v akupunktuře provádí akupunkturu v indikacích pro všechny obory a může získat OPRÁVNĚNÍ-KREDIT II. stupně k provádění akupunktury, což výhledově umožní zřízení specializovaného akupunkturního pracoviště.
Kvalifikační předpoklady:

 • OPRÁVNĚNÍ-KREDIT I. stupně
 • 7 let praxe v akupunktuře po ukončení základního školení s nejméně 500 ošetřenými ročně, nikoli monotematickými
 • další doplňkové kurzy, navazující na základní vzdělání v souhrnné délce nejméně 200 hodin
 • odborná zkouška nebo dosažení 1800 bodů dle níže uvedených kritérií


Školitel v akupunktuře - kvalifikační předpoklady:

 • OPRÁVNĚNÍ-KREDIT II. stupně
 • odborná zkouška nebo dosažení nejméně 2200 bodů
 • vědecká, přednášková a publikační činnost
 • pedagogické schopnosti
 • morální vlastnosti

 

Zdroj: https://akp.tre.cz