Vznikla Sfinga před 12000 let ?

12.12.2015 21:53

 

Sfinga s velkým S, míněno velká Sfinga v Gíze. Její hlava nese nejspíše portrét faraona Rachefa; přesto jsou náznaky, že podle stop po deštích by mohla být mnohem starší. Mohla by být stará 12000 let?

Orientace Sfingy

Sfinga je obrácena přesně na východ Slunce v okamžiku rovnodennosti. V ten okamžik hledí přímo na vycházející Slunce a souhvězdí, ve kterém se Slunce v tentýž okamžik nachází. Uvažujeme-li, že sfinga jako lev, očekává východ Slunce právě v souhvězdí Lva, zkusme se podívat do minulosti, kdy k takové situaci došlo. Za věk Lva je v této souvislosti považováno období 10 970 až 8810 př.n.l. Souhvězdí Lva se tehdy na východním obzoru začalo ztrácet v prvních ranních paprscích rovnodennostního Slunce, přímo před zraky velké Sfingy. 

 

Jak se zpochybnilo původní datování a teorie?

Koncem 90. let minulého století si americký amatérský egyptolog John Anthony West všiml, že podstavec, na němž v egyptské Gíze leží tělo proslulého lva s lidskou hlavou, nese stopy vodní eroze. Zvláštní bylo, že na okolních pyramidách, jejichž vznik je datován do stejné doby, nic takového k nalezení není. Se svými pozorováními se svěřil geologovi Robertu Schochovi. Vyrazili spolu do Egypta a Schoch po důkladném zkoumání přímo na místě souhlasil s Westovým názorem - voda se v této dnes vyprahlé pouštní oblasti nalézala více jak devět tisíc let před naším letopočtem, a Sfinga je tudíž přibližně dvakrát starší, než se dosud předpokládalo. Podivné na této teorii je snad jen to, že by ji musela postavit civilizace, o níž vůbec nic nevíme. Prostě odkudsi přišla, vysochala Sfingu, nic jiného po sobě nezanechala a zase tajuplně zmizela. 

 

Proč nemá sfinga hlavu lva?

Po mnoha tisících let od jejího vytvoření si místo pro svou hrobku vybral faraon Chufu. Hrozivá socha ovšem toto místo znehodnocovala; nechal ji tedy přeteset na svou podobu; možná ne příliš reálnou, protože dělníci měli s odstraněním takového množství kamene v takových podmínkách dost práce. Tělo přetesat nešlo, proti lidskému je neproporcionální. Proto je ponechali. Vznikl nesmysl, ne proto, že zvíře mělo lidskou hlavu - podobné spojení bylo obvyklé, i když spíše obráceně, člověk se zvířecí hlavou (protože toho mohl snadno zastoupit kněz s maskou). V té době v Egyptě lev nebo lví tělo v mytologii nemělo žádný smysl. Ale myšlenka se ujala a později vznikaly celé aleje sfing. (možná ale Chufu přítomnost monumentu nějak skousl, a nechal jej přetesat až Rachef; možná nebylo přetesání dokončeno za Chufua a v důsledku byla podoba změněna na Rachefa; v každém případě si nemůžeme být jisti, jak přesně ve skutečnosti faraoni vypadali, a čí je to tedy podoba).

O této úpravě se úmyslně nedochoval žádný záznam - nelze připustit, aby faraon byl původně démonem hrůzy. Také se přesto, že i faraon byl bůh, jednalo o svatokrádež. Kněží (v Egyptě synonymum pro státní úředníky a vzdělanou elitu) pečlivě zničili všechny důkazy. 

Zůstaly právě jen ty stopy deště na zádech Sfingy - tehdy asi ani nevěděli, že nějak vznikly a něco dokazují.