Zabíjí a oživuje

12.04.2014 09:04
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Ummon vysvětloval:

"Zen tě nechá jít kamkoli. Zabíjí a oživuje - to obojí."

"A jak zabíjí?," ptal se žák.

"Zima odchází a přichází jaro," odpověděl Ummon.

"A jak je to," ptal se žák, když zima odchází a přichází jaro?"

Ummon odpověděl:

"S holí přes rameno se touláš krajem a kopeš do starých pařezů."