Zachytili jsme signál mimozemské civilizace?

18.04.2015 00:00

 

Rychlé rádiové záblesky (Fast Radio Bursts, FRB) jsou velmi krátké, ale silné rádiové záblesky, které trvají milisekundy a nemají žádný konkrétní původ. Přicházejí ze všech míst na obloze. Přestože se bude patrně jednat o poměrně běžný jev, zatím se podařilo zachytit jen 11 těchto záblesků a to fakticky jedním radioteleskopem – 64 m velkou anténou Parkes v Novém Jižním Walesu. Většina záblesků byla objevena v archivních datech od roku 2001. Teprve letos v lednu astronomové oznámili, že se jim podařilo pozorovat jeden takový záblesk živě.

 

Původ FRB zůstává nejasný. Není zřejmé, zda se zdroj nachází ve vzdáleném vesmíru nebo uvnitř Galaxie.

V nové studii si berou Michael Hippke a jeho kolegové na paškál zejména jeden údaj – míru rozptylu (dispersion measure, DM). Není to neobvyklý údaj, známe ho z pozorování pulsarů, kde se používá pro odhad vzdálenosti. DM nesouvisí se samotným pulsarem, jedná se spíše o otisk prostředí. DM fakticky popisuje prostor mezi pulsarem (nebo obecně zdrojem signálu) a námi. Jak?

Hodnota v cm -3 pc udává, kolik elektronů signál po cestě potkal. Elektrony rozptylují záření rádiového záblesku a zpomalují ho, přičemž platí, že záření na nižších frekvencích k nám dorazí později než záření o vyšší frekvenci. Čím více elektronů, tím větší je rozptyl. Mohou přitom platit dvě možnosti: pokud je rozptyl větší, je zdroj daleko nebo je hustota elektronů mezi námi a Zemí vysoká.

 

Autoři studie vzali DM 11 záblesků. Údaje najdete v tabulce níže. Název záblesku mimochodem značí datum zachycení signálu ve formátu RR MM DD.

FRB Teleskop DM
010724 Parkes 375
120127 Parkes 562,5
121102 Arecibo 562,5
140514 Parkes 562,5
110627 Parkes 750
010621 Parkes 750
131104 Parkes 750
011025 Parkes 750
110220 Parkes 937,5
110703 Parkes 1125
121002 Parkes 1687,5

Na první pohled se jedná o nic neříkající čísla. Zaujmout může snad jen to, že se některá opakují:

  • 562,5 celkem 3x
  • 750,0 celkem 4x

Skutečný problém nastane v okamžiku, kdy vezmete do rukou kalkulačku. Zjistíte totiž, že všechny hodnoty lze vydělit číslem 187,5:

  • 375 / 187,5 = 2
  • 562,5 / 187,5 = 3
  • 750 / 187,5 = 4
  • 937,5 / 187,5 = 5
  • 1125 / 187,5 = 6
  • 1687,5 / 187,5 = 9

Co s tím? Vypadá to, jako by zdroje signálu byly rozmístěny v přesných vzdálenostech od Země. Podle autorů půjde spíše o zdroj, který se nachází uvnitř Galaxie.

Pokud jste si schovávali šampus na den, kdy SETI zachytí signál mimozemských civilizací, tak ho ještě nechte v lednici. Pravděpodobnost, že by něco podobného byla náhoda, je sice spíše menší, ale existuje.

Nejdříve bude potřeba zachytit další FRB a to ideálně jinými radioteleskopy. To, že by signál souvisel přímo s radioteleskopem, je spíše nepravděpodobné. Musíme ale brát v úvahu nějakou formu rušení. Konec konců bylo detekováno i několik falešných signálů, které se označují jako „perytons“. Tyto falešné signály mají mimochodem určitou přesnou charakteristiku – vyskytují se například kolem poledne. Jejích pravděpodobné vysvětlení je hodně zajímavé, zřejmě je způsobuje rušení pozemskou elektronikou a to konkrétně mikrovlnnou troubou!

Ale zpět k FRB. Vysvětlením může být skutečně umělý, avšak zcela pozemský zdroj. Pokud další FRB potvrdí matematickou závislost, pak musíme pátrat po přírodním zdroji takové závislosti. Když ale vše vyloučíme…asi tušíte, co nám zbude.

Čekání možná nebude trvat dlouho. Několik nových FRB už bylo detekováno, ale nedošlo zatím k jejich zveřejnění. Michael Kramer z německého Institutu Maxe Plancka říká pro National Geographic, že 5 nových FRB žádnou matematickou závislost neukazuje.