Záhiríja

02.01.2015 13:06

Tento islámský směr věří, že všechna pravidla náboženství spočívají na Alláhově tvůrčí vůli, kterou hlásal Muhammad prostřednictvím koránu a sunny. Proto se smělo nalézání práva orientovat podle mínění záhiríje jen na přesné doslovné znění koránu, což vedlo k odmítnutí metod, obvyklých v ostatních právních školách (samostaný náboženský úsudek, analogie). Dáwud ibn Chaláf al-Isfahání (+883) dal tomuto právnímu pojetí v Iráku charakter právní školy. V pozdějším vývoji zanikla.