Základní principy

21.04.2012 14:38

Zdraví je chápáno jako mnoha-úrovňový stav rovnováhy mysli, energie a těla. V rámci těchto tří aspektů hraje energie významnou roli, neboť slouží jako spojení mezi tělem a myslí. Podle tibetské medicíny se energie objevuje vzájemným působením pěti elementů tedy prostoru, vzduchu, ohně, vody a země. Hlavní charakteristikou prostoru je prázdnota neboli potenciál, ze kterého se objevují všechny jevy. Element vzduchu vytváří pohyb, který přispívá k růstu a rozvoji elementu ohně. Jeho teplo a síla vedou ke vzniku elementu vody. Hlavní funkcí vody je tekutost a integrita, zatímco pro zemi je to pevnost a stabilita.

Pět elementů se kondenzuje do tří specifických vlastností, tzv. tří energií (ang. humors, tib. nyepa, sans. dóša). Tyto tři energie se nazývají žluč (tib. tripa), hlen (tib. beken) a vítr (tib. lung); na úrovni mysli jsou spojeny s jednotlivými emocemi (hněv, nevědomost, chtění) a mají specifické vlastnosti – horké, studené a neutrální. Každá z nich plní v těle určité funkce a jejich rovnováha zajišťuje dobré zdraví a tělesnou pohodu.

 

Tři energie (št’avy)

Tib. název (přepis Wylie) Český název Element Emoce Obecné funkce Specifické funkce
Lung (rlung) vítr prostor, vzduch touha pohyb nervový systém, paměť, řeč, oběh, dýchání, vylučování, duševní aktivita
Tripa (mkhrispa) žluč oheň hněv teplo regulace tělesné teploty, katabolismus, trávení, funkce jater a žlučníku, zrak, odvaha, odhodlání
Beken (Badkan) hlen země, voda nevědomost stabilita, integrita anabolismus, vznik fyzické struktury těla, tělesné tekutiny, spánek, trpělivost, tolerance

 

Onemocnění se rozvíjí, když je křehká rovnováha třech energií narušena. K tomu může dojít vlivem vnitřních psychických faktorů, kterými jsou rušivé emoce – v tibetské medicíně se nazývají prvotní příčiny; nebo vlivem vnějších faktorů, jako je nesprávná strava, životní styl, vliv negativních energií a klimatu – známé jako sekundární příčiny.

Všeobecně je za primární příčinu všech nemocí považovaná nevědomost (tib. ma rig pa), neboli neznalost podstaty mysli. Toto tvrzení je shodné s buddhistickou filozofií, podle které je neznalost skutečné podstaty mysli příčinou veškerého utrpení včetně fyzického nebo psychického onemocnění. Díky práci s myslí můžeme dosáhnout stavu trvalého štěstí a zdraví.

Přestože systém tradiční tibetské medicíny je jedním z nejstarších na světě, dodnes se úspěšně praktikuje jak na východě tak i v západních zemích. Moderní vědecké výzkumy potvrzují mimořádnou prospěšnost této starobylé lékařské tradice.