Západní ráj

13.04.2014 09:06
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Tosui neměl rád kláštery a bydlel s žebráky pod mostem. Když už byl starý, přítel mu pomohl vydělat si na živobytí bez žebrání. Ukázal mu, jak se sbírá rýže a jak se z ní vyrábí ocet. Tosui to pak dělal až do smrti.

Jednou mu kterýsi z žebráků daroval obraz Buddhy. Tosui pověsil obraz na zeď a pod něj umístil nápis:

"Pro pana Buddhu, Západní ráj. Tento pokojík je příliš úzký. Mohu vás tu sice na čas nechat, zato si nemyslete, že vás prosím, abyste mi pomohl zrodit se ve vašem ráji."