Zaříkání proti démonům

13.08.2015 22:48

Používejme při ohrožení v magickém kruhu

 • ZI ANNA KANPA!
 • ZI KIA KANPA!
 • GALLU BARRA!
 • NAMTAR BARRA!
 • ASCHAK BARRA!
 • GIGIM BARRA!
 • ASCHAK BARRA!
 • GIGIM BARRA!
 • ALAL BARRA! TELAL BARRA!
 • MASQIM BARRA!
 • UTUQ BARRA!
 • IDPA BARRA!
 • LALARTU BARRA!
 • LALLASU BARRA!
 • AKHKHARU BARRA!
 • URUKKU BARRA!
 • KIELGALAL BARRA! LILITU BARRA!
 • UTUQ XUL EDIN NA ZU!
 • ALLA XUL EDIN NA ZU!
 • GIGIM XUL EDIN NA ZU!
 • MULLA XUL EDIN NA ZU!
 • DINGIR XUL EDIN NA ZU!
 • MASQIM XUL EDIN NA ZU!
 • BARRA! EDINNAZU!
 • ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA! 

 

Démoni byli většinou neviditelní, ale mohli na sebe brát podobu některých zvířat – žab, psů, koček nebo hadů – případně i lidskou podobu. Usmířit je bylo možné různými oběťmi, zřejmě nejčastěji potravinami. Odvrátit nebo zapudit tyto duchy bylo možné i vytvářením magických bariér – dveře se pobíjely několika kousky železa, rozsypával se mák – démon ho musí nejprve vysbírat, jinak přes něj nepřejde. Osvědčeným prostředkem k zapuzení démona byl i hluk. Zemřelým se do hrobů dávaly na usmířenou milodary. Používalo se také magické očištění a posílení sama sebe – očistná koupel nebo skákání přes oheň.

 

Vymítací rituál

Že vám život znepříjemní duch nebo démon se vám může stát i pokud jste úplný laik, lidé, kteří aktivně pracují se svou energií (magici, léčitelé, …) se k tomuto vysloveně vybízí jako otevřené a velké zdroje energie, jejich mysl jej navíc citlivější na nadsmyslné jevy, a tudíž pro duchy snáze napadnutelná. Když máte podezření, a nebo dokonce přímo víte, že váš nějaký duch či démon obtěžuje, je vhodné použít tento univerzální vymítací rituál.

Postavte a vysvěťte kruh normálním způsobem, nebo jinak připravte své běžné rituální místo.
Na oltáři zapalte bílou očištěnou svíci (mohou na ní být vyryté runy Dagaz, Týr, Isa) se slovy: tvůj plamen spálí vše zlé. Kolem svíce by mělo být kolečko soli.
Pokud jste v kruhu sami, a nemůže to pro vás učinit nikdo jiný, pokropte se svěcenou vodou.
Postavte se snožmo ve východní části kruhu s rukama volně podél těla, s hlavou zlehka zakloněnou, dýchejte volně a pravidelně. Vyčistěte si mysl od myšlenek. S nádechem vzpažte pravou ruku a s výdechem veďte ruku dolů podél své osy, představujte si přitom paprsek bílého světla procházející dolů vaším tělem, shora nad vaší hlavou dolů pod vaše nohy.
Následně otočte hlavu doleva a upažte levou ruku, poté hlavu otočte doprava a upažte pravou, takže vaše tělo teď tvoří kříž.
Nadechněte, zadržte dech a vydechněte - zároveň si přestavujte paprsek bílého světla běžící vaším tělem zleva doprava. Potom s nádechem složte ruce na prsou křížem. Vydechněte a vizualizujte kříž bílého světla vystupující z vaší hrudi podél os které jste vytvořili. Měly byste se cítit přeplnění energií, zároveň klidní a připravení.
Pravou ruku načrtněte pentagram v prostoru před sebou. Začněte na jeho hrotu a pokračujte vlevo dolů, potom doprava nahoru, doleva nahoru, pak vpravo dolů a zpátky ke hrotu. Představte si pentagram zářící energií. Poté namiřte pravou rukou do jeho středu a pomalu intonujte hlásky I-A-O (lze nahradit mantrou ÓM) přitom je vepisujte do středu a představujte si, jak pentagram září jasněji a jasněji s přibývající energií. Otočte se a zopakujte celou proceduru na jihu, západu i severu.
Stoupněte si k oltáři a vyslovte toto.

 

Kolem mě planou posvátné pentagramy
Nad mou hlavou září nekonečné hvězdy
V mých prsou žhne hvězda jako projev dokonalé Síly
Duchové, kteří nejste vítáni
Démoni kteří šíříte bolest a zmar
Vraťte se odkud jste vzešli!
Zmizte a více se nevracejte!
Silou bez začátku a konce,
Z mé svobodné vůle a s požehnání Pána a Paní, (Boha, Ježíše Krista … - dle vaší víry)
Vás navždy zapuzuji!
Staň se má vůle!

 

Pak se postavte do středu kruhu rozkročení a s rozpaženýma nohama, vaše tělo teď tvoří pentagram. Nějakou chvíli, dokud se energie nerozptýlí, klidně dýchejte a zpočátku si ještě můžete představovat, jak vydechujete nebo vyzařujete bílé světlo… Tohle je poměrně mocný a účinný rituál, původně inspirovaný A. Crowleyem, který jsem z internetového zdroje přepracoval do neutrální a o něco jednodušší podoby.