Zážitky setkání s mimozemskými bytostmi

25.10.2008 09:34

Vyskytuje se jako osobní zkušenost s určitými formami komunikace, nebo blízkého kontaktu s cizími bytostmi nebo zkušenost únosu těmito bytostmi. Nacházíme různé podoby výpovědí a to od popisu klidných a vítaných kontaktů až k nedobrovolným, invazivním únosům. Je důležité zdůraznit, že zkoumáme zážitek toho, kdo za námi přichází, nikoli reálnost únosu. Netestujeme důvěryhodnost, ale vyjadřujeme podporu ve sdílení něčeho tak neskutečného.

Ať již jde o události, které mají fyzickou povahu, nebo o psychologický výtvor, nijak to neubírá na významu UFO jako symbolu. C.G. Jung se zabývá fenoménem UFO ve své knize Tajemno na obzoru /Jung, 1999/. Doporučuje UFO zkoumat jako archetyp.

Typicky jsou těmi, kteří zážitkem prošli, popisována následující stadia:

  • prožitek ztráty kontroly;
  • vidění světel, předmětů v souvislosti s objevením se UFO;
  • přijetí na palubu meziplanetární lodi, transport do jiné civilizace;
  • setkání s mimozemskými bytostmi;
  • telepatická komunikace;
  • examinace mimozemskými bytostmi, bolestivé lékařské zákroky.

Popis připomíná iniciační rituál a blíží se moderní podobě šamanské krize.

/Také zde, podobně jako u obrazu psychospirituální krize, kde hlavním projevem jsou mimosmyslové zážitky - psychické otevření, může být snadné interpretovat tyto prožitky ve smyslu "inflace Já". "Jsem tak výjimečný, že přitahuji zájem vyšších bytostí z pokročilých civilizací"./

Doplňující informace k této kategorii /citace z knihy: Grof, Stanislav. Grof, Christina. Krize duchovního vývoje. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-09-2/

Prožitky setkání s objekty vyhlížejícími jako mimozemské kosmické lodi či bytosti, nebo dokonce zážitky únosu těmito bytostmi mohou často vyvolat vážnou emoční a intelektuální krizi, která má obecně mnoho rysů společných se stavy spirituální krize. Jung věnoval „létajícím talířům" zvláštní studii a předpokládá, že tyto fenomény by mohly být spíše archetypálními vizemi vycházejícími z kolektivního nevědomí lidstva než mimozemskými návštěvami vzdálených civilizací. Svou teorii dokládá pečlivou analýzou legend o létajících talířích, jež se zrodily v průběhu lidských dějin, a zprávami o jejich skutečném objevení, vyvolávající občas krize a masovou paniku.

Popisy pozorování UFO se typicky zmiňují o světlech nezvyklé nadpřirozené kvality, připomínající záři zmíněnou v mnoha zprávách o vizionářských stavech. Často se zdůrazňuje, že protagonisté těchto setkání mají své výrazné paralely ve světě mytologie a náboženství, jež vycházejí z kolektivního nevědomí.

Zprávy o únosech nezřídka zahrnují i takové příhody jako tělesné prohlídky a vědecké experimenty, jež jejich účastníci pociťují jako nepředstavitelná muka. To je sbližuje se šamanskými krizemi a tvrdými zkouškami, jež musejí podstoupit účastníci iniciačních rituálů přechodu v domorodých kulturách.

Motiv cizích kosmických lodí a vesmírných letů popsaných těmi, kteří byli údajně pozváni k takové projížďce, má své paralely v duchovní literatuře: připomeňme kočár védského boha Indry či ohnivý stroj v biblickém Ezechielově podání. Bájné krajiny a města navštívená během takových cest připomínající vize ráje, nebeských sfér a měst světla.

Pro náš předpoklad, že zážitky setkání s UFO mohou vyvolat duchovní krizi, existuje i další důvod; podobným problémem jsme se zabývali už v souvislosti s duchovními průvodci a channelingem.

Cizí návštěvníci jsou často nazíráni jako příslušníci civilizací stojící na nesrovnatelně vyšším vývojovém stupni než my - a to nejen technologicky, nýbrž i intelektuálně, morálně a duchovně. Takové kontakty mají většinou silné mystické zabarvení a bývají spojeny s hlubokými vhledy kosmického významu.

Pro ty, kterým se dostalo takové zvláštní pozornosti, je velmi snadné tyto zážitky interpretovat způsobem naznačujícím jejich vlastní jedinečnost. Mohou mít pocit, že přitahují zájem vyšších bytostí z pokročilých civilizací, neboť jsou nějak výjimeční a obzvláště vhodní ke zvláštním účelům.

V jungovské terminologii je takováto situace, kdy jedinec tvrdí, že archetypální svět neovladatelně touží po jeho vlastní osobě, nazývána „inflace ega".

Z výše uvedeného vyplývá, že existují dobré důvody k hypotéze, že „blízká setkání" vedou k transpersonálním krizím. Aby mohli lidé vystaveni působení podivného světa fenoménů UFO náležitě asimilovat své zážitky, potřebují pomoc odborníků, kteří se vyznají jak v archetypální psychologii, tak v základních charakteristikách popisovaného fenoménu.