Zázrak

13.04.2014 09:05
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Když mistr Bankei kázal v Rjúmónu, přišel mnich z konkurenční sekty a začal vykřikovat:

"Zakladetel naší sekty měl podle podání takovou zázračnou moc, že když držel štětec na jedné straně řeky a jeho sluha na druhé straně papír, napsal tak jméno Buddhovo.

Umíte také takové zázračné věci?

Bankei pokojně přisvědčil:

"Ano, mám také kouzlo - když mám hlad, tak se najím, když mám žízeň, tak se napiji."