Zbiroh

15.08.2014 17:54

 

 

Na vrchu nad stejnojmenným městem se vypíná zámek Zbiroh. Však vydejme se nedaleko odtud ke studánce zvané Křtitelna a navraťme se o několik věků zpět, do doby třicetileté války.

Válka vnesla neklid mezi lid a po jejím konci nastalo pro Čechy období plné útlaku. Na zámku se tenkrát skrýval protestantský kněz. Neměl lehký život, každý den se obával o svůj osud. Avšak byl to muž s dobrým srdcem.

V té bouřlivé době se mu častokrát podařilo nalézt ztracené dítě, někdy i novorozeně. Kněz je vždy vzal pod svá ochranná křídla a každé z nich pokřtil. Nebylo to pro něj však jednoduché, sám se musel skrývat, a proto se rozhodl, že děti musí křtít na nějakém tajném místě. A to se mu povedlo jednoho dne najít. Byla to právě studánka v lese, kam kněz každé dítě odnesl a vodou z ní pokřtil.

Od těch dob se prý za jasných měsíčních nocí zjevuje u studánky průvod postav, zahalených v bílém šatě.

Duchové vystoupí vždy jeden po druhém ze studánky, obcházejí kolem a potom opět zmizí pod hladinou.

Jednou se však přihodilo něco podivného. V průvodu přízraků se objevil i zlý zámecký správce. Lidé, kteří přízrak tenkrát spatřili, tušili, že se musí stát cosi zvláštního a nevysvětlitelného.

A opravdu, neuplynul ještě ani rok od toho dne, kdy lidé viděli správce mezi duchy mrtvých a na zámek volali doktora. Zakrátko se po městečku rozneslo, že správce je těžce nemocen a snad mu není ani pomoci. Po několika týdnech zámecký správce vskutku vydechl naposledy.

Ještě několika lidem s nedobrou duší se tak stalo. Objevili se mezi duchy a do roka skonali. Říká se, že kdo se objeví v průvodu bílých postav, ten do roka zemře stejně jako správce a ještě těch několik dalších...