Zdraví z pohledu tělesné konstituce, kvalit přírody a tří dóš

04.04.2015 09:57

Podle ájurvédy stav našeho zdraví obecně ovlivňují tři typy konstitucí podle různých kombinací základních elementů (pevných, kapalných, plynných, ohňových a éterických), dále guny (tři kvality hmotné přírody – dobro, vášeň, nevědomost) a rovnováha energií nazývaných dóši (váta, kapha a pitta). Váta ovládá tělesné pohyby, pitta ovládá přeměny v těle a kapha ovlivňuje tělesnou stabilitu. Podle převahy určitých elementů, kvalit a dóš hovoříme o třech konstitučních kategoriích: fyzické, mentální a podle dóš. Faktory jako stav semene a vajíčka stejně jako mentalita rodičů při početí ovlivní elementy fyzického těla a kvality hmotné přírody, které duše nabude při zrození. Stav tělesných energií se nazývá dóšická prakriti a je ovlivněna stavem dóš rodičů při početí a také matčinými zvyky během jejího těhotenství. Pro udržení zdraví je nejdůležitější rovnováha tří dóš.

Tři dóši ovládají životní energie fyzického a subtilního těla a podle převahy jedné nebo více těchto energií se naše konstituce (prakriti) vyznačuje příslušnou dóší nebo jejich kombinací. Například, když je u otce a matky při početí prominentní pitta, dítě se narodí právě s konstitucí tohoto typu. Jestliže u otce převládá pitta a u matky váta, pak se dítě narodí s konstitucí pitta a váta. Váta ovládá všechny životní vzduchy a řídí různé pohyby včetně vnímání nervového systému a také má vliv na pocit úzkosti. Pitta řídí látkové přeměny a je hlavní energií řídící trávení potravy a vstřebávání myšlenek. Kapha určuje tělesnou strukturu, stabilitu a mentální spokojenost.

V sanskritu dóša znamená „chyba“. Proto se váta, pitta a kapha nazývají dóši, neboť mají sklon k nerovnováze. Jejich rovnováha nebo nerovnováha v našem těle závisí na stravování a emocích. Jak jídlo tak emoce lze rozdělit na šest chutí, kterým se v sanskritu říká rasy. Mezi těchto šest ras patří: sladká, slaná, kyselá, ostrá, svíravá a hořká chuť. Vzájemná kombinace těchto chutí přináší různé výsledky. Na emocionální rovině vyrovnanost těchto chutí přináší spokojenost, rozlišovací schopnost, radost, introspekci a touhu po zlepšování. Pokud by ale tyto emoce byly přílišné, mohly by způsobit samolibost, chamtivost, závist, hedonismus, netrpělivost nebo hněv, nejistotu a zármutek. Každá chuť se vyznačuje určitými vlastnostmi, které ovlivňují dóši. Například hořká chuť, která je převážně složena ze vzduchu a éteru, ochlazuje a vysušuje, a proto nejlépe ze všech chutí vyrovnává pittu.

Je cenné znát svoji konstituci, stejně jako je dobré znát při ježdění autem, jaký má motor, kdy se mění olej apod. Když se na příklad narodíme s pitta prakriti, bude mít právě tato dóša tendenci vychylovat se z rovnováhy. Pitta nám dává schopnost rozlišování, organizování a dobré trávení. Příliš pitty může ale způsobovat vyrážky, vředy, krvácení, hněv a podrážděnost. Člověk s pitta prakriti ale může správným životním stylem udržovat tuto dóšu v rovnováze a využít pozitivní vlastnosti její povahy. V tomto případě mezi žádoucí chutě patří sladká, svíravá a hořká, protože organismus ochlazují, vysušují, jsou těžké, a tak pittu balancují.

Podle ájurvédy vyvážená strava obsahuje všechny chutě zastoupené v poměru odpovídajícím konstituci jedince, fyzickému a mentálnímu stavu, ročnímu období a věku.