Země Punt

05.05.2019 21:33

 

I když existuje řada popisů země Punt, této rajské zahrady a eldoráda starého Egypta, zůstává stále zahalena tajemstvím. Kde se nacházela tato bohy požehnaná země, z níž Egypťané dováželi zlato, kadidlo a ebenové dřevo?

V době 5. dynastie, 2 500 let př.n.l., jezdili Egypťané do vzdáleného kraje, který nazývali "země Punt". V době Střední a Nové říše bylo obchodování s Puntem ještě intenzivnější a objevovalo se stále více vyprávění, pohádek a znázornění týkajících se této tajemné země. V překrásném chrámu v Dér el-Bahrí na západním břehu Nilu v Thébách (Vesetu) jsou zachovány reliéfy zachycující výpravu, kterou právě do země Punt vyslala královna Hatšepsut.
 

Mnohé vyhledávané a zvláště ceněné produkty dováželi starověcí Egypťané z „Boží země“, Puntu. Šlo především o myrhu, kadidlo, zlato, koření, ebenové dřevo, slonovinu, pštrosí vejce, kožešiny, cizokrajná zvířata, stromy i rostliny. Aby je získali, vysílali panovníci do Puntu obchodní námořní výpravy, které byly v době Nové říše pod ochranou boha Amona, jenž označil Punt za „krásné místo Boží země a za své oblíbené sídlo, které stvořil pro sebe, aby jím potěšil své srdce“. Kde však ležela tato tajemná země a odkud se tam Egypťané vydávali? Nová svědectví nám v tomto směru poskytují nalezené zbytky tří staroegyptských námořních přístavů na pobřeží Suezského zálivu a Rudého moře. Jde přitom o jedny z nejvýznamnějších archeologických objevů učiněných v Egyptě během posledních 40 let.

O existenci Puntu se egyptologové dověděli brzy po Champollionově rozluštění hieroglyfického písma v roce 1822, avšak nevěnovali této neznámé zemi větší pozornost. Situace se změnila až po prvních systematických odkryvech velkolepého zádušního chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí, které uskutečnil v letech 1858, 1862 a 1866 francouzský egyptolog August Mariette. Na vápencových stěnách jižní síně druhé terasy tohoto chrámu, nazývaného Svátost svátostí, totiž Mariette odkryl malované reliéfy a nápisy, zachycující a popisující královninu slavnou námořní výpravu do Puntu. Tajemný Punt, který egyptologové v druhé polovině 19. století začali rozporuplně lokalizovat na Arabský poloostrov nebo až do Afrického rohu, získával pověst blahobytné, mírumilovné, exotické a téměř bájné země, podobně jako Atlantida či Eldorado.

Poprvé Punt zmiňují egyptské prameny na Palermské desce, která zaznamenává jména králů 1.–5. dynastie a nejvýznamnější události z doby jejich vlád. Mezi ně patřilo na sklonku Sahureova panování (cca 2506–2492 př. n. l.) i přivezení myrhy, elektra, malachitu a dřevěných holí (?) s uvedením jejich množství právě z Puntu. Byla to skutečná historická událost, kterou potvrzují jedinečná vyobrazení a doprovodné hieroglyfické nápisy na dvou vápencových blocích nalezených egyptskými archeology vedenými Zahí Hawázem v roce 2003 v Abúsíru.